Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym

„Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”„Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”

W dniu 8 grudnia 2023 r. zakończona została realizacja przedmiotowego zadania w następujących podmiotach leczniczych:

 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku;
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku;
 3. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku;
 4. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku;
 5. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku;
 6. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o;   

Jednocześnie nastąpiło wydłużenie terminu realizacji zadania u następujących uczestników projektu:

 1. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. o.o.;
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku Sp. z o.o;
 3. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim;
 4. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.;
 5. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o;
 6. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie  Sp. z o.o;
 7. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.;
 8. Województwo Pomorskie

W związku z zawarciem aneksów do umów termin realizacji zadania został przesunięty na 30 września 2024 r.


3 stycznia 2024

Przełom w opiece nad osobami starszymi na PomorzuPrzełom w opiece nad osobami starszymi na Pomorzu

Już z końcem 2019 roku mieszkańcy województwa pomorskiego uzyskają dostęp do specjalistycznej i kompleksowej opieki geriatrycznej w formie, jaka nie była dotąd spotykana w skali Pomorza i kraju. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Sopocie powstaje pierwsze w regionie Centrum Opieki Geriatrycznej.

Pierwsi w regionie

Pomysłodawcom inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o.” przyświecał cel, jakim było stworzenie na terenie województwa pomorskiego pierwszego wysoko wyspecjalizowanego ośrodka zapewniającego opiekę geriatryczną. Inwestycja realizowana jest przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie w malowniczym i spokojnym rejonie Górnego Sopotu, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej zapewni osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego łatwy dostęp do usług z zakresu geriatrii, psychogeriatrii i rehabilitacji, wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się poza teren województwa celem uzyskania specjalistycznej opieki medycznej. Pacjenci nie będą musieli pokonywać wielu kilometrów poza teren województwa żeby skorzystać ze specjalistycznych usług medycznych zmierzających do poprawy ich zdrowia, aktywności fizycznej i samopoczucia, co ze względu na ich wiek i stan zdrowia jest często uciążliwe, trudne a w niektórych przypadkach niemożliwe do realizacji.

Kompleksowa opieka i nowoczesne metody

Jakość opieki zdrowotnej będzie wysoka dzięki kompleksowości i ciągłości procesu terapeutycznego w ramach wysokospecjalistycznego ośrodka geriatrycznego oferującego lecznictwo ambulatoryjne, szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym), poradnictwo rodzinne, psychologiczne, usługi teleopieki. Nie będzie zatem konieczne przenoszenie pacjenta między placówkami. Zlokalizowanie w Centrum wielu poradni specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej) pozwoli na interdyscyplinarną opiekę nad pacjentem.

Centrum zapewni możliwość wykonywania odpowiednich badań lekarskich na specjalistycznym nowoczesnym sprzęcie co będzie miało istotny wpływ na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej, podnosząc tym samym skuteczność i jakość podejmowanych działań diagnostycznych.

Wprowadzenie w ramach projektu możliwości konsultacji lekarskich on-line znacznie usprawni opiekę nad osobami starszymi, ich rodzinom i opiekunom. Teleopieka wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne seniorów, co niewątpliwie zwiększy również poziom zadowolenia pacjentów oraz opiekujących się nimi osób. Szybka reakcja na zgłaszane dolegliwości w początkowej fazie choroby może wyeliminować konieczność dalszego kosztownego leczenia.

Utworzenie w strukturach Centrum Opieki Geriatrycznej poradni psychogeriatrycznej zapewni wsparcie pacjentów w zakresie chorób o podłożu psychiatryczno – psychologicznym.

Istotnym elementem w realizacji projektu jest również utworzenie poradni rehabilitacyjnej, która będzie miała niebagatelny wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej seniorów. Brak ograniczeń fizycznych u osób starszych wpływa również na samopoczucie i stan psychiczny. Kompleksowe działanie w zakresie utrzymania sprawności ruchowej daje poczucie samodzielności osobom starszym i pobudza do aktywności społecznej i zawodowej.

Korzyści nie tylko dla pacjentów

Idea Centrum opiera się również na wspieraniu kadr do opieki geriatrycznej, których brak jest w Polsce wyjątkowo odczuwalny. Realizacja założonych w projekcie szkoleń skierowanych do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom, co niewątpliwie zwiększy poziom zadowoleniea pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Przeszkolony wykwalifikowany personel z odpowiednimi kompetencjami jest gwarancją jakości oferowanych w Centrum usług medycznych.

Planuje się również prowadzenie działalności dydaktycznej dla lekarzy geriatrów i pielęgniarek geriatrycznych, a także wdrażanie nowych świadczeń, m.in. teleopieki, współpracy z lekarzami rodzinnymi, ośrodkami pomocy społecznej, czy poradnictwa rodzinnego.

Całkowita wartość projektu 34.764.426,04 PLN, wkład własny 5.302.519,63 PLN, dofinansowanie z budżetu środków europejskich 29.461.906,41 PLN. Wydatki służące ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 wynoszą 5.493.160 PLN, finansowane z budżetu środków europejskich w 100%.


22 listopada 2023

Zakończyła się realizacja zadania w ramach postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”Zakończyła się realizacja zadania w ramach postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”

W dniu 8 maja 2023 r. został podpisany ostatni protokół odbioru końcowego i tym samym zakończyło się zadanie na „Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”. Wykonawcą wszystkich 50 umów była Spółka SUNTAR z siedzibą w Tarnowie przy ul. Boya-Żeleńskiego.

Przedmiotem Zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego, podzielona na cztery części:

Część 1 – dostawa zestawów komputerowych (z systemem operacyjnym) i monitorów
wartość zadania: 9 991 085,82 zł brutto w tym dofinansowanie UE: 7 939 040,44 zł.

Część 2 – dostawa laptopów (z systemem operacyjnym)
wartość zadania: 2 470 292,64 zł brutto w tym dofinansowanie z UE: 1 966 826,14 zł.

Część 3 – dostawa urządzeń drukujących i skanujących
wartość zadania: 1 001 848,53 zł brutto w tym dofinansowanie z UE: 800 917,59 zł.

Część 4 – dostawa pakietów biurowych
Wartość zadania: 1 317 717,45 zł brutto w tym dofinansowanie z UE: 1 043 055,04 zł.

Zadaniem objęto Województwo Pomorskie oraz wszystkie Podmioty Lecznicze, które uczestniczą w Projekcie Pomorskie e-Zdrowie.

Realizacja zadania trwała 9 miesięcy.


16 maja 2023

Podpisanie umów w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”Podpisanie umów w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”

W dniu 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podpisano 14 umów na realizację zadania „Budowy i wdrożenia systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i COMP S.A. – Członek Konsorcjum.

Wartość wszystkich 14 umów: 110 354 780,25 zł

Kwota dofinasowania ze środków UE: 87 939 696,96 zł

Czas realizacji: 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zadanie obejmuje 13 Podmiotów Leczniczych i Województwo Pomorskie:

 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
 3. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
 4. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
 6. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim
 7. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
 8. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 9. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
 10. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
 11. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
 12. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
 13. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

20 kwietnia 2022

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z blokiem operacyjnym, nowa KOMORA KRIOGENICZNA oraz nowy DENSYTOMETROddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z blokiem operacyjnym, nowa KOMORA KRIOGENICZNA oraz nowy DENSYTOMETR

Zmieniamy się dla Was! 😊

Dziś wielki dzień dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. Oddajemy do użytkowania 3 bardzo ważne inwestycje:

– ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ z blokiem operacyjnym

– nową KRIOKOMORĘ

– nową PRACOWNIE DENSYTOMETRYCZNĄ

Nowo otwarty ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, został utworzony z myślą o zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych osób z najcięższymi schorzeniami narządu ruchu a szczególnie pacjentów reumatologicznych. Dzięki tej inwestycji szpital dołączy do grona wiodących jednostek tego typu w Polsce takich jak Narodowy Instytut Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie czy Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny. W przypadku Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie jest to tym cenniejsza inicjatywa gdyż są tu leczeni chorzy z całej Polski Północnej a realny zasięg oddziaływania ośrodka obejmuje województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie oraz kujawsko-pomorskie. Oddział został wyposażony w blok operacyjny z najnowocześniejszą aparaturą umożliwiającą wykonywanie całej gamy zabiegów a do zespołu reumatologów i specjalistów rehabilitacji dołączyli specjaliści w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz anestezjolodzy dysponujący bogatym doświadczeniem w leczeniu schorzeń narządu ruchu. 

W ramach udzielanych świadczeń wykonywane będą m.in.:

•             zabiegi rekonstrukcyjne narządu ruchu  w tym zabiegi artroskopowe stawów,

•             zabiegi rekonstrukcyjne i lecznicze w zakresie chirurgii ręki i chirurgii kończyny dolnej,

•             zabiegi artroskopowe i przeskórne w zakresie kręgosłupa

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej – powierzchnia – 138,57 m²,

Oddział docelowo będzie posiadał 10 łóżek.

Blok operacyjny – powierzchnia – 332,3 m²

Na bloku znajduje się sala wybudzeniowa z 3 łóżkami wyposażona w aparaturę do monitorowania pacjenta.

Blok wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt między innymi:

•             RTG z ramieniem C

•             Kolumnę endoskopową

•             Aparat do znieczulenia

•             Respirator stacjonarny

•             Diatermię

Wartość inwestycji to 5,4 mln zł, a środki w wysokości ponad 2,6 mln zł pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 i budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz 2,8 mln zł z budżetu Miasta Sopotu.

KOMORA KRIOTERAPEUTYCZNA VAULTZ V3 firmy L&R Kaeltetechnik GmbH&CO.KG zamontowana w październiku 2021r. w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. przez firmę Elecpol Sp. z o.o. z Poznania  to obecnie najnowsze urządzenie w dziedzinie ogólnoustrojowej krioterapii zimnem.

Zimno  w kriokomorze wytwarzane jest w układzie chłodniczym, czym wyróżnia się spośród powszechnie stosowanych na rynku komór chłodzonych ciekłym azotem lub innymi podobnie działającymi gazami. Rozwiązanie to jest najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym oraz ochrony środowiska.

W porównaniu do komór pracujących w oparciu o zużywalne gazy chłodnicze, komora w systemie kaskadowego sprężarkowego układu chłodniczego wyróżnia się dużo niższymi kosztami eksploatacji oraz prostotą obsługi i bezpieczeństwem użytkowania.

Kabina składa się z połączonego systemu trzech komór krioterapeutycznych, w tym z dwóch komór wstępnych, w których panuje temperatura odpowiednio -10°C do – 60°C, oraz komory głównej z temperaturą od-110°C do – 120°C. System taki pozwala na optymalne kontrolowanie i dawkowanie czynnika leczniczego, jakim jest zimne powietrze. System nadzorowany jest przez komputer, który monitoruje wszystkie parametry pracy przedstawiając je na ekranie pulpitu sterowniczego łącznie z obrazem wewnętrznym kamer video.

Działanie temperatur kriogenicznych stosowanych ogólnoustrojowo wywołuje w organizmie wiele korzystnych reakcji fizjologicznych, takich jak:

•    Efekt przeciwbólowy związany z wpływem niskich temperatur na układ nerwowy, hormonalny oraz działaniem metabolicznym

•    Efekt nerwowo – mięśniowy temperatur kriogenicznych wiąże się ze zmniejszeniem napięcia mięśni

•    Efekt przeciwobrzękowy

•    Efekt przeciwzapalny – u osób poddanych krioterapii ogólnoustrojowej – tak u chorych, jak i zdrowych – obserwuje się m.in. znamienny statystycznie spadek wartości odczynu Biernackiego i stężenia markerów stanu zapalnego.

•    Efekt krążeniowy – dotyczy głównie mikrokrążenia krwi.

•    Efekt immunologiczny – polega na zwiększeniu odporności komórkowej i humoralnej a także do wzrostu w surowicy aktywności bakteriobójczej białek dopełniacza oraz immunoglobulin klasy IgA, IgG i IgM

•    Efekt poprawy nastroju

•    Efekt odnowy biologicznej –  zabiegi w kriokomorze poprawę ukrwienia tkanek i zwiększenie dowozu substancji odżywczych, a także nasilenie usuwania toksyn z organizmu i korzystny wpływ na równowagę prooksydacyjno-oksydacyjną – odmładzają, ujędrniają skórę, likwidują cellulit, a ponadto, dzięki poprawie przemiany materii, wspomagają odchudzanie.

 WSKAZANIA:

•    OSTRE I PRZEWLEKŁE CHOROBY REUMATYCZNE:

o    Reumatoidalne Zapalenie Stawów

o    Łuszczycowe Zapalenie Stawów

o    Reumatyzm Tkanek Miękkich

o    Fibromyalgia

o    Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa

o    Dna Moczanowa

o    Wtórne Zapalenie Stawów

o    Choroba Zwyrodnieniowa

o    Zespoły Bólowe Kręgosłupa – dyskopatie

o    Zespół Bolesnego Barku

o    Łokieć Tenisisty

o    Kolagenozy

•    CHOROBY NEUROLOGICZNE

o    Niedowłady Spastyczne

o    Porażenia Połowicze

o    Mózgowe Porażenie Dziecięce

o    Stwardnienie Rozsiane

o    Choroba Parkinsona

•       OSTEOPOROZA – PROFILAKTYKA

•       REHABILITACJA PO ZABIEGACH OPERACYJNYCH STAWÓW I KRĘGOSŁUPA

•       STANY PRZECIĄŻENIOWE I POURAZOWE U SPORTOWCÓW

•       OTYŁOŚĆ

•       CELLULITIS

•       DEPRESJE

Wartość inwestycji to 2 mln zł, które pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.

DENSYTOMETR.

Podstawą w walce z osteoporozą jest dobra diagnoza która pomaga ocenić zagrożenie złamania i szybko wdrożyć leczenie.

Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie wykonuje profesjonalne badania densytometryczne – już od 2000 roku, są one podstawą  w diagnostyce osteoporozy. Dysponujemy obecnie najnowszej generacji aparatem  do badania gęstości mineralnej kości metodą DXA. Jedną z najistotniejszych cech urządzenia, oprócz dużej dokładności badania, jest bardzo mała inwazyjność oraz niewielka dawka promieniowania, która nie przekracza 1/30 dawki promieniowania klasycznego badania rentgenowskiego.

Standardowo do oceny indywidualnego ryzyka złamania osteoporotycznego podczas badania stosowana jest metoda FRAX, zalecana przez Światową Organizację Zdrowia oraz innowacyjna metoda TBS do pomiaru mikroarchitektury istoty gąbczastej kości. Metody te zwiększają trafność rozpoznania osteoporozy ale też zwiększają przewidywalność rozpoznania ryzyka złamania kości głównych, w tym złamania biodra i kręgosłupa. Wszystkie te  możliwości posiada nasz nowy aparat-dodatkowo mamy w nim zarchiwizowane wszystkie poprzednie badania, które pacjenci wykonywali u nas w pracowni i możemy je porównywać. 

Jakie badania możemy wykonywać:

•    densytometrię kręgosłupa lędźwiowego L1-L4, szyjki kości udowej, przedramienia,

•    morfometrię kręgosłupa w celu identyfikacji i oceny złamań trzonów kręgowych oraz analizy deformacji kręgów.

•    densytometrię kręgosłupa u dzieci.

•    Body Composition (skład ciała) – badanie określające skład jakościowy ciała, ilości tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej.

Złotym standardem wg WHO, do oceny osteoporozy jest wykonanie badania w co najmniej
2 lokalizacjach – kręgosłupa L1-l4 oraz szyjki kości udowej z oceną FRAX – ocena ryzyka wystąpienia złamania w przeciągu 10 lat, uwzględniając inne oprócz densytometrii czynniki ryzyka wystąpienia złamania określane na podstawie ankiety pacjenta oraz wykonanie TBS – czyli stanu mikroarchitektury kości beleczkowej .

Każde badanie opisane jest przez lekarza specjalistę – doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu osteoporozy. W skomplikowanych przypadkach wyniki konsultowane są z Wojewódzkim Konsultantem ds. Reumatologii.

Wartość inwestycji to 340 tys. zł, które pochodzą z budżetu Miasta Sopotu.


8 listopada 2021

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKUJĄCEGO I OPROGRAMOWANIADOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKUJĄCEGO I OPROGRAMOWANIA

W wyniku przeprowadzenia postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania w ramach Projektu Pomorskie e-Zdrowie do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko Sp. z o. o. w Sopocie został dostarczony następujący sprzęt:

 • część 1: zestawy komputerowe wraz z systemami operacyjnymi – zawarcie umowy dnia 10.05.2019 r.
 • część 2: laptopy wraz z systemami operacyjnymi – zawarcie umowy dnia 18.10.2019 r.
 • część 3: urządzenia drukujące – zawarcie umowy dnia 31.01.2020 r.
 • część 4: pakiety biurowe – zawarcie umowy dnia 05.09.2019 r.

26 lipca 2020

Otwarcie Centrum Opieki GeriatrycznejOtwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej

29 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej, którego organizatorem jest Pomorskie Centrum Reumatologiczne sp. z o.o. w Sopocie.

Przedmiotem realizowanego w latach 2017-2020 projektu jest utworzenie wysokospecjalistycznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego poprzez realizację robót budowlanych, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, realizację szkoleń dla personelu oraz wdrożenie zintegrowanego modelu opieki.

Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest brak na terenie województwa pomorskiego wysoko wyspecjalizowanego ośrodka zapewniającego kompleksową opiekę geriatryczną. Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie ułatwi osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego dostęp do usług z zakresu geriatrii, psychogeriatrii, rehabilitacji. Wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się poza teren województwa celem uzyskania specjalistycznej opieki medycznej w tym zakresie.

Efektem projektu będzie utworzenie Centrum, w którym w jednym obiekcie pacjent geriatryczny uzyska kompleksową pomoc. Projekt zapewni również pacjentom Centrum możliwość wykonywania odpowiednich badań lekarskich z wykorzystaniem specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu, co będzie miało istotny wpływ na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej, podnosząc tym samym skuteczność i jakość podejmowanych działań diagnostycznych.

Realizacja założonych w projekcie szkoleń skierowanych do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom, co niewątpliwie zwiększy poziomu zadowolenie pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Dzięki utworzeniu pierwszej w województwie pomorskim kompleksowej placówki geriatrycznej, zwiększony zostanie dostęp do tych, praktycznie nieobsługiwanych dotąd na terenie regionu, świadczeń medycznych. Szacowana liczba pacjentów objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi oferowanym przez Centrum Geriatrii wynosić będzie w 2020 roku 567 080 osób.

Całkowity koszt inwestycji to 31 022 746,21 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 20 121 147,41 PLN.


29 listopada 2019

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY SIECI LANZAKOŃCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY SIECI LAN

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko Sp. z o. o. w Sopocie jest pierwszym z Podmiotów Leczniczych zaangażowanych w Projekt Pomorskie e-Zdrowie, w którym zakończono realizację inwestycji budowy i dostosowania infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowania i rozbudowy sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS w dniu 12 grudnia 2019 roku.


12 grudnia 2018