Warunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DOROSŁYCH

KROK I
Pacjent otrzymuje od lekarza POZ lub lekarza specjalisty skierowanie na Oddział Reumatologiczny z rozpoznaniem jednostki chorobowej.
KROK II
Z powyższym skierowaniem i dodatkową dokumentacją medyczną* pacjent zgłasza się do Izby przyjęć PCR od godziny 11.00. W Izbie przyjęć lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmuje decyzję o jego wpisaniu na listę oczekujących oraz informuje o przewidywanym terminie przyjęcia do oddziału reumatologicznego.
KROK III
W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się ponownie do Izby przyjęć PCR z dodatkową dokumentacją medyczną*, gdzie przeprowadzone zostają formalności związane z przyjęciem na odział.
* dodatkowa dokumentacja medyczna:
 • zdjęcia RTG w tym RTG klatki piersiowej wykonane co najmniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • morfologia + OB,
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
 • wyniki ostatnich badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie będące powodem skierowania,
 • pacjent przyjmowany na oddział musi posiadać zdrowe uzębienie, w przypadku wątpliwości co do jego stanu zalecane jest uzyskanie opinii stomatologa.


ZASADY POBYTU NA ODDZIAŁACH
 1. Na Oddziałach szpitalnych dla dorosłych obowiązuje
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA:
  6.00 – mierzenie temperatury, pobieranie materiału do badań, toaleta poranna, roznoszenie leków,
  7.30 – Śniadanie,
  9.00 – 12.00 – Obchód lekarski,
  12.30 – Obiad,
  16.00 – Mierzenie temperatury,
  17.00 – Podawanie leków,
  17.30 – Kolacja,
  18.00 – 20.00 – Obchód lekarski,
  22.00 – 6.00 – Cisza nocna.
 2. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających.
 3. Bez zlecenia lekarza pacjent nie może samodzielnie przyjmować żadnych leków ani zabiegów leczniczych.
 4. Podczas pobytu w Szpitalu pacjent nie powinien korzystać z jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych innych jednostek ochrony zdrowia, w szczególności finansowanych ze środków NFZ.
 5. W dniu przyjęcia do Szpitala pacjentowi przysługuje obiad, natomiast w dniu wypisu śniadanie.
 6. Za rzeczy pozostawione w sali chorych szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Pacjent nie może wychodzić poza teren szpitala. W uzasadnionych przypadkach losowych, może opuścić szpital w trakcie hospitalizacji, za zgodę i na określonych przez Kierownika Oddziału warunkach.
 8. Wychodząc z sali chorych klucz należy pozostawić w dyżurce pielęgniarskiej.
 9. Odwiedziny Pacjentów w oddziałach Szpitala mogą się odbywać zgodnie z zasadami organizacji odwiedzin pacjentów z 7 czerwca 2022.
 10. Na terenie Oddziału istnieje możliwość skorzystania nieodpłatnie z Internetu. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, tablet, smartfon) wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową (w paśmie 2,4 GHz). W urządzeniu należy włączyć kartę radiową „WiFi” i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć „PCR_Gosc”. Aktualne hasło dostępne jest w dyżurkach pielęgniarek. W celu uzyskania dostępu do Internetu należy uruchomić przeglądarkę oraz zaakceptować wyświetlony „Regulamin korzystania z punktów dostępu do Internetu dla pacjentów i pracowników PCR w Sopocie”.
 11. Pacjent Szpitala winien być zaopatrzony w znak identyfikacyjny.
 12. Informacja o prawach pacjenta dostępna jest na odrębnej tablicy umieszczonej w Oddziale.
 13. Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje:
  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu;
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.


Tutaj sprawdzisz czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w całej Polsce: