Zarząd i dyrekcja

mgr Tomasz Augustyniak

Prezes Zarządu Spółki

Wiceprezes Zarządu Spółki
mgr Maciej Laszkiewicz
Dyrektor Administracyjno Technicznymgr Danuta Szkutnik
Dyrektor Finansowymgr Grażyna Użarowska
Dyrektor Medycznylek. med. Aleksandra Multan
Dyrektor ds. Pielęgniarstwamgr Agnieszka Bronk