Zarząd i dyrekcja

lek. med. Barbara Gierak-Pilarczyk

Prezes Zarządu Spółki

Wiceprezes Zarządu Spółki
mgr Maciej Laszkiewicz
Dyrektor Administracyjno Technicznymgr Danuta Szkutnik
Dyrektor Finansowymgr Grażyna Użarowska
Dyrektor ds. Pielęgniarstwamgr Agnieszka Bronk