Kadra kierownicza

Kierownik Działu Kadr i PłacDanuta Szostakowska
Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznegomgr inż. Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
Kierownik Działu Informatyki i Statystykimgr Żaneta Danilewicz-Błońska
Kierownik Działu Zamówień Publicznychmgr Katarzyna Kotowicz
Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznejdr hab. n. med. Piotr Łuczkiewicz
Kierownik I Oddziału Reumatologicznegolek. med. Aleksandra Multan
Kierownik II Oddziału Reumatologicznegolek. med. Grazyna Kot
Kierownik III Oddziału Reumatologicznegodr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
Kierownik Oddziału Reumatologicznego dla dziecilek. med. Małgorzata Boćkowska
Kierownik Oddziału Rehabilitacji (dziecięcej)dr n. med. Agata Deja-Koronowska
Kierownik Oddziału Rehabilitacji (geriatrycznej)lek. med. Dariusz Mieczkowski
Kierownik Oddziału Psychogeriatrycznegodr n. med. Dorota Janikowska-Hołoweńko
Kierownik Oddziału Geriatrycznegolek. med. Elżbieta Kłoda
Kierownik Poradni Geriatrycznejlek. med. Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska
Kierownik Przychodni Wielospecjalistycznejlek. med. Kinga Kozicka
Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczejlek. med. Teresa Adamowska-Puchała
Kierownik Pracowni Diagnostycznychlek. med. Łukasz Grodecki
Kierownik Aptekimgr Justyna Kaliszan