Kadra kierownicza

Kierownik Działu Kadr i PłacDanuta Szostakowska
Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznegomgr inż. Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
Kierownik Działu Informatyki i Statystykimgr Żaneta Danilewicz-Błońska
Kierownik I oddziału reumatologicznegolek. med. Aleksandra Multan
Kierownik II oddziału reumatologicznegolek. med. Grazyna Kot
Kierownik III oddziału reumatologicznegodr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
Kierownik oddziału reumatologicznego dla dziecilek. med. Małgorzata Boćkowska
Kierownik oddziału rehabilitacji (dziecięcej)dr n. med. Agata Deja-Koronowska
Kierownik oddziału rehabilitacji (geriatrycznej)lek. med. Dariusz Mieczkowski
Kierownik oddziału geriatrycznegolek. med. Elżbieta Kłoda
Kierownik Przychodni Wielospecjalistycznejlek. med. Donata Licznerska-Chabior
Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczejlek. med. Teresa Adamowska-Puchała
Kierownik Aptekimgr Justyna Kaliszan
Kierownik Zespołu Psychologówdr n. med Dorota Janikowska-Hołoweńko