Warunki przyjęcia

DO PORADNI REUMATOLOGICZNEJ DLA DZIECI

W celu zarejestrowania pacjenta do poradni reumatologicznej dla dzieci wymagane jest skierowanie do lekarza reumatologa.

Termin wizyty do lekarza reumatologa można zaplanować od poniedziałku do piątku:
 1. osobiście w REJESTRACJI – Budynek Centrum Opieki Geriatrycznej, parter, gabinet nr 19
 2. telefonicznie pod nr (58) 34-33-604
 3. Godziny rejestracji:
  • Poniedziałek: 13:00 – 18:00
  • Wtorek: 8:00 – 14:00
  • Środa: 13:00 – 18:00
  • Czwartek: 8:00 – 14:00
  • Piątek: 8:00 – 14:00

Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy na wizytę do reumatologa powinien posiadać:
 1. skierowanie do Poradni Reumatologicznej (przy rejestracji telefonicznej skierowanie dostarczyć w ciągu 2 tygodni od dnia rejestracji),
 2. aktualne wyniki badań,
 3. RTG zajętego stawu,
 4. wyniki badań związane z ogólnym stanem zdrowia (np. USG, rezonans, TSH, TK i inne),
 5. i inne w zależności od rozpoznania lekarza kierującego np: OB, morfologia, ASO, CRP, mocz ogólny, proteinogram, kreatynina, ALAT, ASPAT.

U W A G A !

 • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: w przypadku posiadania elektronicznego skierowania do rejestracji wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.
 • REJESTRACJA SKIEROWANIA PAPIEROWEGO: w przypadku posiadania skierowania papierowego przy rejestracji telefonicznej należy DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA W CIĄGU 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku zaplanowany termin musi zostać anulowany.
 • Zgodnie z wytycznymi NFZ w chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ SKIEROWANIE (wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą) w przeciwnym wypadku podczas weryfikacji dostarczonego skierowania papierowego wystawionego z datą późniejszą niż dzień rejestracji Świadczeniodawca musi anulować wcześniej zaplanowany termin i wyznaczyć nowy.