Warunki przyjęcia

DO PORADNI GERIATRYCZNEJ

W Poradni Geriatrycznej są diagnozowani i leczeni pacjenci powyżej 60 roku życia z wielochorobowością, z wielolekowością, z zaburzeniami pamięci.

Konsultacje w Poradni Geriatrycznej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania do poradni geriatrycznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe skierowanie można zarejestrować:
– osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00
– telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 11:00
  1. Osobiście w punkcie Rejestracji Poradni Geriatrycznej mieszczącym się w holu głównym budynku centrum Opieki Geriatrycznej  w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter)
  2. lub telefonicznie pod nr  (58) 343-36-02.

  • Aktualną listę przyjmowanych leków
  • Karty wypisowe z pobytów szpitalnych
  • Ostatnie posiadane badania

  • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: w przypadku posiadania elektronicznego skierowania do rejestracji wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.
  • REJESTRACJA SKIEROWANIA PAPIEROWEGO: w przypadku posiadania skierowania papierowego przy rejestracji telefonicznej należy DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA W CIĄGU 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku zaplanowany termin musi zostać anulowany.
  • Zgodnie z wytycznymi NFZ w chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ SKIEROWANIE (wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą) w przeciwnym wypadku podczas weryfikacji dostarczonego skierowania papierowego wystawionego z datą późniejszą niż dzień rejestracji Świadczeniodawca musi anulować wcześniej zaplanowany termin i wyznaczyć nowy.