Warunki przyjęcia

NA DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY

Maksymalny czas pobytu na oddziale wynosi 60 dni roboczych (tj. 12 tygodni).

Pobyt dzienny oraz zajęcia są dla pacjentów bezpłatne – realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie oraz których stan funkcjonalny umożliwia korzystanie ze wszystkich proponowanych w oddziale form terapii.

Terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku.

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ:
  • Pacjent (lub członek rodziny, lub opiekun) wraz ze skierowaniem (druk skierowania w linku poniżej lub w Rejestracji) wypełnionym przez lekarza rodzinnego lub innego specjalisty do Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego zgłasza się do Rejestracji PCR Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie ul. 23 Marca 93 lub na oddział w celu umówienia termin kwalifikacji.
  • Po zakwalifikowaniu chory ponownie zgłasza się do rejestracji gdzie zostaje wpisany w kolejkę oczekujących na przyjęcie.
  • W dniu przyjęcia na oddział pacjent musi posiadać wypełnioną kartę wywiadu z pacjentem lub opiekunem (druk w linku poniżej lub w Rejestracji).

DRUKI FORMULARZY DO POBRANIA: