Spis telefonów

CENTRALA
CENTRALA TELEFONICZNA(58) 555-75-20
FAX(58) 551-14-26
ADMINISTRACJA
Sekretariat(58) 555-75-21
Dyrektor Finansowy(58) 555-75-30
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa(58) 555-75-65
Dział Księgowości(58) 555-75-32
Dział Kadr(58) 555-75-24
Dział Informatyki i Statystyki(58) 555-75-25
(58) 555-75-31
Dział Gospodarczy/Dietetyk(58) 555-75-26
Dział Techniczny(58) 555-75-27
Dział Zamówień Publicznych(58) 555-75-28
Inspektor Ochrony Danych(58) 555-75-90
iod@pcrsopot.pl
ODDZIAŁ I REUMATOLOGICZNY - Układowych chorób tkanki łącznej dla dorosłych
Izba przyjęć(58) 555-75-50
Dyżurka pielęgniarek(58) 555-75-43
Gabinet lekarski(58) 555-75-42
Kierownik oddziału(58) 555-75-41
Sekretarka medyczna(58) 555-75-46
fax(58) 555-75-41
ODDZIAŁ II REUMATOLOGICZNY - Spondyloartropatii zapalnych dla dorosłych
Izba przyjęć(58) 555-75-50
Dyżurka pielęgniarek(58) 555-75-73
Gabinet lekarski(58) 555-75-72
Kierownik oddziału(58) 555-75-71
Sekretarka medyczna(58) 555-75-64
fax(58) 551-12-06
ODDZIAŁ III REUMATOLOGICZNY - Wczesnych zapaleń stawów i osteoporozy dla dorosłych
Izba przyjęć(58) 555-75-50
Dyżurka pielęgniarek(58) 555-75-83
Gabinet lekarski(58) 555-75-82
Kierownik oddziału(58) 555-75-81
Sekretarka medyczna(58) 555-75-77
fax(58) 551-50-72
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
Izba przyjęć(58) 343-36-17
Dyżurka pielęgniarek(58) 343-36-48
Gabinet lekarski(58) 343-36-44
Kierownik oddziału(58) 343-36-40
ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ (DZIECIĘCEJ)
Izba przyjęć(58) 522-67-91
Dyżurka pielęgniarek(58) 522-67-82
Gabinet lekarski(58) 522-67-83
Kierownik oddziału(58) 522-67-84
fax(58) 522-62-94
ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ (GERIATRYCZNEJ)
Izba przyjęć(58) 343-36-16
Rejestracja i Planowanie(58) 343-36-02
(58) 343-36-03
Gabinet lekarski(58) 343-36-21
Kierownik oddziału(58) 343-36-20
CENTRUM GERIATRYCZNE
Izba przyjęć(58) 343-36-16
Rejestracja i Informacja(58) 343-36-02
(58) 343-36-03
Pracownia TK i RTG(58) 343-36-05
ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ
Rejestracja(58) 555-76-05
Planowanie zabiegów(58) 555-76-04
Sala gimnastyczna(58) 555-76-07
Kriokomora(58) 555-76-10
Basen(58) 555-76-18
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia RTG(58) 555-75-66
Pracownia USG(58) 555-75-66
Pracownia TK i RTG w COG(58) 343-36-32
Punkt badań laboratoryjnych(58) 555-76-08
Pracownia densytometryczna(58) 555-76-09
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA
Rejestracja(58) 555-76-05
Planowanie zabiegów503 803 318
POZOSTAŁE
Przychodnia wielospecjalistyczna(58) 555-75-55
Kierownik apteki(58) 34-33-650
Apteka(58) 34-33-651
Pełnomocnik Praw Pacjenta(58) 522-67-90