Pomorskie Centrum Reumatologiczne O nas Aktualności Bezpłatna rehabilitacja kardiologiczna w naszym szpitalu

Bezpłatna rehabilitacja kardiologiczna w naszym szpitalu

Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie od września przystąpiło do programu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

Głównym celem programu, jest zmniejszenie niekorzystnych skutków chorób układu krążenia oraz prewencja incydentów kardiologicznych. Program przewiduje działania mające na celu zapewnienie dostępu do wysokiej, jakości specjalistycznych usług zdrowotnych.

Program dedykowany jest mieszkańcom województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni: 18-64 r.ż. oraz kobiety: 18-59 r.ż.), którzy mają zdiagnozowaną chorobę układu krążenia lub przeszli incydent kardiologiczny. Całym programem objętych zostanie 9500 aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego, w tym: 7700 osób ze zdiagnozowaną chorobą układu krążenia oraz 1800 osób po incydencie kardiologicznym. Udział w programie trwa 6 miesięcy i jest bezpłatny.

Dla każdej z zakwalifikowanych do programu osób utworzony zostanie indywidualny plan rehabilitacji prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Działania w ramach kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej obejmują:
– konsultacje lekarza kardiologa
– badania diagnostyczne
– warsztaty edukacyjne
– sesje aktywności fizycznej
– indywidualne konsultacje z psychologiem 
– indywidulane konsultacje z dietetykiem

Uwaga – dodatkowo program został rozszerzony o wsparcie dla osób po przebytej chorobie COVID-19.

Program jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszą placówką.

Telefon – 517 882 535

Szacuje się, że kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna może zmniejszyć umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych o około 20-25%, a także liczbę nagłych zgonów w czasie pierwszego roku po przebytym zawale mięśnia sercowego o około 35%.

Program „Na układy są rady” to szansa na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców naszego województwa i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem programu jest #COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie www.radynauklady.pl