Pomorskie Centrum Reumatologiczne O nas Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym Fundusze Europejskie - Programy Regionalne Pomorskie e-Zdrowie Zakończyła się realizacja zadania w ramach postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”

Zakończyła się realizacja zadania w ramach postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”

W dniu 8 maja 2023 r. został podpisany ostatni protokół odbioru końcowego i tym samym zakończyło się zadanie na „Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”. Wykonawcą wszystkich 50 umów była Spółka SUNTAR z siedzibą w Tarnowie przy ul. Boya-Żeleńskiego.

Przedmiotem Zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego, podzielona na cztery części:

Część 1 – dostawa zestawów komputerowych (z systemem operacyjnym) i monitorów
wartość zadania: 9 991 085,82 zł brutto w tym dofinansowanie UE: 7 939 040,44 zł.

Część 2 – dostawa laptopów (z systemem operacyjnym)
wartość zadania: 2 470 292,64 zł brutto w tym dofinansowanie z UE: 1 966 826,14 zł.

Część 3 – dostawa urządzeń drukujących i skanujących
wartość zadania: 1 001 848,53 zł brutto w tym dofinansowanie z UE: 800 917,59 zł.

Część 4 – dostawa pakietów biurowych
Wartość zadania: 1 317 717,45 zł brutto w tym dofinansowanie z UE: 1 043 055,04 zł.

Zadaniem objęto Województwo Pomorskie oraz wszystkie Podmioty Lecznicze, które uczestniczą w Projekcie Pomorskie e-Zdrowie.

Realizacja zadania trwała 9 miesięcy.