Warunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI

KROK I
Pacjent otrzymuje od lekarza POZ lub lekarza specjalisty skierowanie na Oddział Reumatologiczny dla Dzieci z rozpoznaniem jednostki chorobowej.
KROK II
Na podstawie posiadanego skierowania pacjent rejestruje się w godzinach 8.00-14.00:

  • Osobiście w Izbie przyjęć Oddziału mieszczącej się w Sopocie przy ul. 23 Marca 93
  • Telefonicznie pod nr (58) 34-33-643, (58) 34-33-644
KROK III
W wyznaczonym przy rejestracji dniu pacjent zgłasza się do Izby przyjęć o godzienie 8:00 wraz z wymaganymi dokumentami *.
* dokumenty wymagane w dniu przyjęcia na oddział:
  1. skierowanie na Oddział Reumatologiczny dla Dzieci
  2. dokumentacja medyczna:
    • wyniki badań wykonanych ambulatoryjnie (RTG, USG, echo serca i inne)
    • karty informacyjne z wcześniejszych pobytów szpitalnych
  3. własne podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i przybory szkolne; Tu znajdziesz informacje o szkole.


Tutaj sprawdzisz czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w całej Polsce: