Otwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej

29 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej, którego organizatorem jest Pomorskie Centrum Reumatologiczne sp. z o.o. w Sopocie.

Przedmiotem realizowanego w latach 2017-2020 projektu jest utworzenie wysokospecjalistycznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego poprzez realizację robót budowlanych, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, realizację szkoleń dla personelu oraz wdrożenie zintegrowanego modelu opieki.

Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest brak na terenie województwa pomorskiego wysoko wyspecjalizowanego ośrodka zapewniającego kompleksową opiekę geriatryczną. Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie ułatwi osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego dostęp do usług z zakresu geriatrii, psychogeriatrii, rehabilitacji. Wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się poza teren województwa celem uzyskania specjalistycznej opieki medycznej w tym zakresie.

Efektem projektu będzie utworzenie Centrum, w którym w jednym obiekcie pacjent geriatryczny uzyska kompleksową pomoc. Projekt zapewni również pacjentom Centrum możliwość wykonywania odpowiednich badań lekarskich z wykorzystaniem specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu, co będzie miało istotny wpływ na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej, podnosząc tym samym skuteczność i jakość podejmowanych działań diagnostycznych.

Realizacja założonych w projekcie szkoleń skierowanych do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom, co niewątpliwie zwiększy poziomu zadowolenie pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Dzięki utworzeniu pierwszej w województwie pomorskim kompleksowej placówki geriatrycznej, zwiększony zostanie dostęp do tych, praktycznie nieobsługiwanych dotąd na terenie regionu, świadczeń medycznych. Szacowana liczba pacjentów objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi oferowanym przez Centrum Geriatrii wynosić będzie w 2020 roku 567 080 osób.

Całkowity koszt inwestycji to 31 022 746,21 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 20 121 147,41 PLN.