Konkursy ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych – znak K-12-23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych – znak K-12-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych.

2023.05.10
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.05.16
– Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWKO

2023.05.17
– Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWKO

2023.05.26
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)


10 maja 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach prowadzonej działalności komercyjnej – znak K-11-23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach prowadzonej działalności komercyjnej – znak K-11-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach prowadzonej działalności komercyjnej.

2023.05.10
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.05.24
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)


10 maja 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii – znak K-10-23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii – znak K-10-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii.

2023.04.05
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.04.19
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)


5 kwietnia 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji i geriatrii – znak K-9-23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji i geriatrii – znak K-9-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji i geriatrii.

2023.03.30
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.04.17
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)


30 marca 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych reumatologicznych – znak K-8-23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych reumatologicznych – znak K-8-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych reumatologicznych.

2023.03.13
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.03.22
– Informacja o modyfikacji i przesunięciu składania ofert

2023.03.31
– Przesunięcie rozstrzygnięcia

2023.04.03
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)


13 marca 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji i geriatrii – znak K-7-23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji i geriatrii – znak K-7-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji i geriatrii.

2023.03.09
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.03.22
– Informacja o unieważnieniu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)


9 marca 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii – znak K-5-23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii – znak K-5-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii.

2023.03.01
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.03.13
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)


1 marca 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-4-23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-4-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

2023.02.06
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.02.15
– Sprostowanie

2023.02.21
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)


6 lutego 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii dla PCR Sopot – znak K-3-23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii dla PCR Sopot – znak K-3-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii dla PCR Sopot.

2023.01.25
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.02.06
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)


25 stycznia 2023