Konkursy ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/13/21Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/13/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w podziale na 2 części:
1) w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
2) w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

2021.09.22
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/12/21Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/12/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego.

2021.09.15
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/9/21Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/9/21

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Udzielającego zamówienia w jego pracowniach, polegających na:
– poz. 1 – wykonywaniu badań USG stawów i dopplerowskich wraz z opisem w Pracowni USG w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie;
 poz. 2 – wykonywaniu badań USG ogólnodiagnostycznych wraz z opisem w Pracowni USG w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie;
– poz. 3 – opisywaniu badań RTG realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowniach rentgenodiagnostyki ogólnej w lokalizacji ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie i ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
– poz. 4 – opisywaniu badań TK realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowni tomografii komputerowej w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
– poz. 5 – opisywaniu badań angio-TK realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowni tomografii komputerowej w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
realizowanych na rzecz pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie w okresie podpisania umowy do dnia 28.02.2022r.

2021.09.02
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2021.09.14
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711 ze zm.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/11/21Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/11/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w podziale na 2 części:

  • w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
  • w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

2021.08.25
Ogłoszenie
– Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.09.06
Przesunięcie terminu

2021.09.09
Przesunięcie terminu

2021.09.10
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/10/21Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/10/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w podziale na 2 części:

  • w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych Spółki
  • w zakresie pielęgniarstwa w Pracowni TK

2021.08.25
– Ogłoszenie
– Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.09.02
Sprostowanie

2021.09.06
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/8/21Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/8/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w zakresie rehabilitacji.

2021.06.17
Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.06.29
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/7/21Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/7/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w podziale na 2 części:

  • w zakresie rehabilitacji – ordynacja wraz z udzielaniem konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów PCR Sopot w ramach jednego kontraktu lekarskiego;
  • w zakresie neurologii – udzielanie konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów PCR Sopot w ramach jednego kontraktu lekarskiego.

2021.06.11
Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.06.17
Informacja o odwołaniu konkursu w zakresie części nr 1

2021.06.23
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/6/21Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/6/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w zakresie rehabilitacji i geriatrii w podziale na 2 części ofertowe.

2021.05.19
– Ogłoszenie
– Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.05.31
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/5/21Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/5/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych

2021.05.11
– Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.05.12
Sprostowanie ogłoszenia

2021.05.18
Wyjaśnienia i modyfikacja SWKO
Zmodyfikowany zał nr 5 do SWKO

2021.05.26
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/4/21Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/4/21

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w zakresie rehabilitacji i geriatrii w podziale na 4 części ofertowe.

2021.03.12
Ogłoszenie
 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2021.03.24
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2020.295 ze zm.)