Konkursy ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym oraz na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej- znak K-18-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym oraz na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej- znak K-18-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym oraz na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

2022.12.06
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).


6 grudnia 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii – znak K-15-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii – znak K-15-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii

2022.12.05
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).


5 grudnia 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach komercyjnej działalności – znak K-17-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach komercyjnej działalności – znak K-17-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach komercyjnej działalności PCR Sopot.

2022.12.05
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).


5 grudnia 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii w ramach komercyjnej działalności – znak K-16-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii w ramach komercyjnej działalności – znak K-16-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii w ramach komercyjnej działalności PCR Sopot.

2022.11.16
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.11.24
Odwołanie konkursu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).


16 listopada 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-14-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-14-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

2022.10.03
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.10.18
Przesunięcie rozstrzygnięcia

Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).


3 października 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny kardiologii – znak K-12-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny kardiologii – znak K-12-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny kardiologii dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w ramach Programu „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” na rzecz pacjentów Programu w podziale na dwie części ofertowe.

2022.08.11
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.08.24
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).


11 sierpnia 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z dziedziny psychiatrii – znak K-13-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z dziedziny psychiatrii – znak K-13-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z dziedziny psychiatrii.

2022.08.11
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.08.31
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).


11 sierpnia 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę reumatologa – znak K-11-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę reumatologa – znak K-11-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę reumatologa

2022.07.28
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.08.09
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).


28 lipca 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza radiologa – znak K-10-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza radiologa – znak K-10-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza radiologa

2022.07.28
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.08.10
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).


28 lipca 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich porad reumatologicznych oraz opisywanie przez lekarza badań densytometrycznych – znak K-9-22Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich porad reumatologicznych oraz opisywanie przez lekarza badań densytometrycznych – znak K-9-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich porad reumatologicznych oraz opisywanie przez lekarza badań densytometrycznych:

2022.06.29
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.07.12
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)


29 czerwca 2022