Aktualności

Zasady organizacji odwiedzin pacjentówZasady organizacji odwiedzin pacjentów

Sopot, 07 czerwca 2022 r.

Zasady organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie w okresie zagrożenia epidemicznego COVID‑19.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym wprowadza się następujące zasady organizacji odwiedzin pacjentów w oddziałach dla dorosłych:

 1. Dopuszcza się odwiedziny 1 osoby do pacjenta, w szczególnych sytuacjach 2 osoby po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału lub wyznaczonym  przez niego pracownikiem.
 2. Odwiedziny odbywają się  w  miejscach  wyznaczonych w poszczególnych oddziałach. Odwiedziny na sali chorego są możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych  (stan terminalny, osoba niepełnosprawna lub przewlekle leżąca itp.), po uzgodnieniu i pod kontrolą personelu Oddziału. O ile to możliwe, na czas wizyty pozostali pacjenci powinni opuścić salę.
 3. Mając na uwadze możliwości organizacyjne, zmniejszenie ryzyko gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienie regularnego czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny zaleca się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się w godzinach 15 do 18.
 4. Osoba odwiedzająca powinna mieć założoną maskę medyczną dokładnie zakrywającą usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala.
 5. Po wejściu do szpitala osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce. W oddziałach szpitala zapewnia się środki do higieny rąk.
 6. Odwiedzający myje lub dezynfekuje ręce przed i po wykonaniu czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie.
 7. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała i objawami infekcji dróg oddechowych (np. kaszel, katar, duszność)  nie mogą odwiedzać pacjentów PCR.
 8. Zarząd Pomorskiego Centrum Reumatologicznego ma prawo do ograniczenia odwiedzin w sytuacji zagrożenia epidemicznego, np. wystąpienia ogniska zachorowania na chorobę zakaźną.
 9. Wyznaczony personel oddziału ma obowiązek regularnie przeprowadzać dezynfekcję miejsc dotykowych i wietrzenie pomieszczeń wyznaczonych do odbywania odwiedzin.

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych PCR


7 czerwca 2022

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO SZPITALAZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO SZPITALA

Przed pobraniem wymazu

 • W dniu badania nie myć zębów
 • 3h przed badaniem nic nie jeść
 • 1h przed badaniem nie pić i nie płukać jamy ustnej
 • Przed samym badaniem głęboko odkaszlnąć

NA POBRANIE WYMAZU PACJENT PRZYJEŻDŻA WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU W WYZNACZONYM TERMINIE.

Badania są pobierane przy ERGO ARENIE ul. Plac Dwóch Miast 1 Sopot w namiocie INVICTA

WYZNACZONYM TERMINIE

GODZ.11:45-12-00 (godzina ustawienia się w kolejce)

Po pobraniu wymazu należy:
 • NIE OPUSZCZAĆ MIEJSCA POBYTU!!
 • Ograniczyć do minimum kontakty międzyludzkie, dopuszcza się wyłącznie kontakt z osobami zamieszkującymi w jednym mieszkaniu lub domu.
 • Do szpitala pacjent przyjeżdża własnym środkiem transportu.
 • W drodze do domu i szpitala, usta i nos należy zabezpieczyć maską.
 • Unikać dotykania twarzy – w szczególności oczu.
 • Często myć/dezynfekować ręce.

Informacja o wyniku:
Pomorskie Centrum Reumatologiczne sp. z o. o. informuje pacjenta o wyniku badania – tylko w przypadku uzyskania dodatniego wyniku w kierunku SARS-COV-2.


27 sierpnia 2020

Wznowienie zabiegów w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji w Centrum Opieki GeriatrycznejWznowienie zabiegów w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji w Centrum Opieki Geriatrycznej

Dnia 04.05.2020 zostają wznowione zabiegi
w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji

Centrum Opieki Geriatrycznej

w Sopocie ul. 23 Marca 93

Pacjenci wcześniej zarejestrowani, zostaną telefoniczne poinformowani o nowym terminie rozpoczęcia rehabilitacji.

Rozpoczęcie zabiegów TYLKO po telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacja wyłącznie telefonicznie

w godzinach 7.15-14.00

tel. (58) 343 36 01

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.


4 maja 2020

Wznowienie zabiegów fizjoterapeutycznych w Zakładzie Rehabilitacji LeczniczejWznowienie zabiegów fizjoterapeutycznych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

Dnia 04.05.2020 zostają wznowione zabiegi fizjoterapeutyczne w

Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

w Sopocie ul. Plac Zdrojowy 3

Pacjenci wcześniej zarejestrowani, zostaną telefoniczne poinformowani o nowym terminie rozpoczęcia rehabilitacji.

Rozpoczęcie zabiegów TYLKO po telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacja wyłącznie telefonicznie

w godzinach 7.15-18.00

tel. (58) 555-7-604

Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej wyłącznie telefonicznie

w godzinach 8.00-14.15

tel. (58) 555-7-605

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.


4 maja 2020

Maseczki od firmy LPP S.A.Maseczki od firmy LPP S.A.

Odbieramy 2000 sztuk maseczek chirurgicznych dla naszego Zespołu. W obecnej sytuacji epidemiologicznej dar niemal bezcenny ! Pomorski producent odzieży LPP SA wspiera szpitale w zabezpieczeniu pracowników ochrony zdrowia szyjąc maseczki oraz przekazując środki własne na ich zakup. W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników pięknie dziękujemy!


31 marca 2020

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW I PERSONELU PCR SOPOT W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGOBEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW I PERSONELU PCR SOPOT W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


16 marca 2020