Zespół ds. Etyki

Zespół ds. Etyki w Pomorskim Centrum Reumatologicznym Sp. z o.o.

Powołany przez Zarząd Pomorskiego Centrum Reumatologicznego Sp. z o.o., działający w naszym szpitalu Zespół ds. Etyki ma za zadanie nieść pomoc pracownikom, pacjentom oraz ich rodzinom w rozwiązywaniu dylematów etycznych związanych z opieką zdrowotną. Poza kontrolą przestrzegania norm etycznych w naszej placówce, zespół ten odpowiedzialny jest również za rozwiązywanie konfliktów między zespołem terapeutycznym a pacjentem i jego rodziną oraz między pracownikami. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych pracowników pochodzących ze zróżnicowanych obszarów medycznych.

Czym zajmuje się Zespół ds. Etyki:
• kontrolowanie przestrzegania zasad postępowania etycznego
• przyjmowanie i rozpatrywanie skarg dotyczących naruszania lub łamania obowiązujących standardów etycznych
• pomoc w rozwiązywaniu dylematów natury etycznej pracownikom, pacjentom i rodzinom pacjentów
• rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pacjentem, rodziną pacjenta a członkami zespołu terapeutycznego
• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w obrębie zespołu medycznego
• pomoc w trudnych sytuacjach medycznych, budzących wątpliwości natury etycznej
• promowanie zasad etycznego postępowania w opiece zdrowotnej

Jak wygląda rozpatrywanie złożonego wniosku?
• Po otrzymaniu wniosku Zespół ds. Etyki podejmuje decyzję o trybie weryfikacji wniosku i sposobie jej rozpatrzenia
• Mając na uwadze specyfikę danego zgłoszenia, Zespół może powołać do swojego składu osobę będącą konsultantem na czas rozpatrzenia złożonego wniosku
• Rozpatrywanie wniosku odbywa się w ciągu jednej lub kilku konsultacji mających na celu rozpoznanie przyczyn i możliwych rozwiązań zaistniałego problemu. Opinia komisji przekazywana jest w formie pisemnej.

Jak skontaktować się z Zespołem ds. Etyki?
Wnioski i skargi należy składać:
• w formie elektronicznej na adres etyka@pcrsopot.pl
• w formie pisemnej, w sekretariacie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego Sp. z o.o. (Zespół ds. Etyki, ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot) lub u przewodniczącego Zespołu ds. Etyki
Złożony wniosek powinien zawierać:
• Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej wniosek
• Opis problemu natury etycznej
Wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

Przewodniczący Zespołu ds. Etyki
przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 8:00-15:00
Centrum Opieki Geriatrycznej, gab. 302