Żywienia szpitalne

ŻYWIENIE PACJENTÓW
Pacjentom hospitalizowanym w ramach pobytu zapewniamy całodzienne bezpłatne wyżywienie.
Posiłki przygotowywane oraz dostarczane są przez firmę zewnętrzną CATERMED Sp.z o.o.

Godziny podawania posiłków:

Grunwaldzka 23 Marca - Dorośli 23 Marca - Dzieci
Poniedziałek – Niedziela
Śniadanie7:30
Obiad12:30
Kolacja17:30
Poniedziałek – Niedziela
Śniadanie8:00
Obiad13:00 – 14:00
Kolacja17:30
Poniedziałek – Niedziela
I Śniadanie8:00
II Śniadanie10:00
Obiad13:00 – 13:30
Podwieczorek15:00
Kolacja17:45
ZASADY PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI PACJENTÓW

Każdy z oddziałów wyposażony jest w lodówkę przeznaczoną do przechowywania żywności Pacjentów. Ze względów sanitarnych w szpitalu obowiązują następujące zasady:

  • należy podpisywać żywność przechowywaną w lodówkach (imię i nazwisko, nr sali, data umieszczenia w lodówce),
  • dozwolony czas przechowywania produktów:
    • otwartych – do 2 dni,
    • oryginalnie zamkniętych – decyduje data przydatności do spożycia podana na opakowaniu,
  • w przypadku zabrudzenia lodówki (np. wylania się zawartości opakowania do lodówki) należy niezwłocznie powiadomić personel sprzątający lub pielęgniarkę oddziału,
  • artykuły spożywcze znajdujące się w lodówkach są przeglądane co tydzień przez personel szpitala,
  • produkty pozostawione, niezdatne do spożycia lub przeterminowane są wyrzucane!