Warunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

Oddział Geriatryczny dedykowany jest osobom powyżej 60 roku życia.
Najważniejszym celem pobytu w Oddziale jest: poprawa stanu zdrowia osoby objętej hospitalizacją, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia – podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom.
Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny choremu, głównie przez próbę zminimalizowania dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.
Celem jest również poprawa sprawności ruchowej – głównie z zakresu samoobsługi oraz maksymalne opóźnienie wystąpienia czy pogłębienia się niepełnosprawności.
Pacjent w podeszłym wieku, to zazwyczaj pacjent z wielochorobowością i co się z tym ścisłe łączy – zazwyczaj przyjmujący wiele różnych specyfików, nie tylko przepisanych przez lekarzy, ale także dostępnych bez recepty.
Czas na Oddziale pozwala również na odpowiednią modyfikację leczenia oraz wgląd w możliwe interakcje między lekami co pozwala uniknąć wielu działań niepożądanych.

CAŁOŚCIOWA OCENA GERIATRYCZNA
Poza postępowaniem ściśle medycznym (diagnostyka i leczenie) w oddziale
przeprowadzana jest Całościowa Ocena Geriatryczna.
Dokonuje jej zespół w składzie: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog. Przeprowadzona ocena pozwala na przygotowanie chorego oraz jego opiekunów do kontynuacji rozpoczętego procesu terapeutycznego oraz adaptację do powrotu do środowiska domowego.

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU
Przyjęcie odbywa się w trybie planowym. To oznacza, że pacjent (lub członek rodziny, lub opiekun) wraz z kserokopiami niezbędnej dokumentacji medycznej powinien stawić się do Izby Przyjęć Centrum Opieki Geriatrycznej.

Uwaga!
Jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany o terminie przyjęcia pacjent zostanie poinformowany telefonicznie.