Aktualności

UWAGA! Zmiana lokalizacji poradni reumatologicznej dla dzieciUWAGA! Zmiana lokalizacji poradni reumatologicznej dla dzieci


Informujemy, że od dnia 16.08.2021 r. konsultacje w ramach poradni reumatologicznej dla dzieci odbywać się będą w nowej lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie.
Budynek Centrum Opieki Geriatrycznej – parter – gabinet nr 19.

Kontakt telefoniczny do rejestracji poradni do dnia 20-08-2021 pozostaje bez zmian (58) 555-7-555 natomiast od dnia 23-08-2021 będzie to numer (58) 34-33-604.

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO SZPITALAZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO SZPITALA

Przed pobraniem wymazu

  • W dniu badania nie myć zębów
  • 3h przed badaniem nic nie jeść
  • 1h przed badaniem nie pić i nie płukać jamy ustnej
  • Przed samym badaniem głęboko odkaszlnąć

NA POBRANIE WYMAZU PACJENT PRZYJEŻDŻA WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU W WYZNACZONYM TERMINIE.

Badania są pobierane przy ERGO ARENIE ul. Plac Dwóch Miast 1 Sopot w namiocie INVICTA

WYZNACZONYM TERMINIE

GODZ.11:45-12-00 (godzina ustawienia się w kolejce)

Po pobraniu wymazu należy:
  • NIE OPUSZCZAĆ MIEJSCA POBYTU!!
  • Ograniczyć do minimum kontakty międzyludzkie, dopuszcza się wyłącznie kontakt z osobami zamieszkującymi w jednym mieszkaniu lub domu.
  • Do szpitala pacjent przyjeżdża własnym środkiem transportu.
  • W drodze do domu i szpitala, usta i nos należy zabezpieczyć maską.
  • Unikać dotykania twarzy – w szczególności oczu.
  • Często myć/dezynfekować ręce.

Informacja o wyniku:
Pomorskie Centrum Reumatologiczne sp. z o. o. informuje pacjenta o wyniku badania – tylko w przypadku uzyskania dodatniego wyniku w kierunku SARS-COV-2.

Wznowienie zabiegów w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji w Centrum Opieki GeriatrycznejWznowienie zabiegów w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji w Centrum Opieki Geriatrycznej

Dnia 04.05.2020 zostają wznowione zabiegi
w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji

Centrum Opieki Geriatrycznej

w Sopocie ul. 23 Marca 93

Pacjenci wcześniej zarejestrowani, zostaną telefoniczne poinformowani o nowym terminie rozpoczęcia rehabilitacji.

Rozpoczęcie zabiegów TYLKO po telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacja wyłącznie telefonicznie

w godzinach 7.15-14.00

tel. (58) 343 36 01

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.

Wznowienie zabiegów fizjoterapeutycznych w Zakładzie Rehabilitacji LeczniczejWznowienie zabiegów fizjoterapeutycznych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

Dnia 04.05.2020 zostają wznowione zabiegi fizjoterapeutyczne w

Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

w Sopocie ul. Plac Zdrojowy 3

Pacjenci wcześniej zarejestrowani, zostaną telefoniczne poinformowani o nowym terminie rozpoczęcia rehabilitacji.

Rozpoczęcie zabiegów TYLKO po telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacja wyłącznie telefonicznie

w godzinach 7.15-18.00

tel. (58) 555-7-604

Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej wyłącznie telefonicznie

w godzinach 8.00-14.15

tel. (58) 555-7-605

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.

Maseczki od firmy LPP S.A.Maseczki od firmy LPP S.A.

Odbieramy 2000 sztuk maseczek chirurgicznych dla naszego Zespołu. W obecnej sytuacji epidemiologicznej dar niemal bezcenny ! Pomorski producent odzieży LPP SA wspiera szpitale w zabezpieczeniu pracowników ochrony zdrowia szyjąc maseczki oraz przekazując środki własne na ich zakup. W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników pięknie dziękujemy!

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW I PERSONELU PCR SOPOT W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGOBEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW I PERSONELU PCR SOPOT W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Otwarcie Centrum Opieki GeriatrycznejOtwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej

29 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej, którego organizatorem jest Pomorskie Centrum Reumatologiczne sp. z o.o. w Sopocie.

Przedmiotem realizowanego w latach 2017-2020 projektu jest utworzenie wysokospecjalistycznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego poprzez realizację robót budowlanych, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, realizację szkoleń dla personelu oraz wdrożenie zintegrowanego modelu opieki.

Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest brak na terenie województwa pomorskiego wysoko wyspecjalizowanego ośrodka zapewniającego kompleksową opiekę geriatryczną. Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie ułatwi osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego dostęp do usług z zakresu geriatrii, psychogeriatrii, rehabilitacji. Wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się poza teren województwa celem uzyskania specjalistycznej opieki medycznej w tym zakresie.

Efektem projektu będzie utworzenie Centrum, w którym w jednym obiekcie pacjent geriatryczny uzyska kompleksową pomoc. Projekt zapewni również pacjentom Centrum możliwość wykonywania odpowiednich badań lekarskich z wykorzystaniem specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu, co będzie miało istotny wpływ na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej, podnosząc tym samym skuteczność i jakość podejmowanych działań diagnostycznych.

Realizacja założonych w projekcie szkoleń skierowanych do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom, co niewątpliwie zwiększy poziomu zadowolenie pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Dzięki utworzeniu pierwszej w województwie pomorskim kompleksowej placówki geriatrycznej, zwiększony zostanie dostęp do tych, praktycznie nieobsługiwanych dotąd na terenie regionu, świadczeń medycznych. Szacowana liczba pacjentów objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi oferowanym przez Centrum Geriatrii wynosić będzie w 2020 roku 567 080 osób.

Całkowity koszt inwestycji to 31 022 746,21 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 20 121 147,41 PLN.