O nas

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta czynna całą dobęInfolinia Rzecznika Praw Pacjenta czynna całą dobę

Od 1 marca 2024 r. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu, aby jeszcze skuteczniej wspierać pacjentów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Doświadczeni specjaliści zapewnią najwyższy standard obsługi pacjentów. Przez całą dobę gotowi są niezwłocznie podjąć interwencję w każdej trudnej sprawie, zwłaszcza zagrażającej życiu i zdrowiu pacjentów. Infolinia zapewnia wsparcie w nagłych przypadkach, pomaga rozwiązać problemy związane z opieką zdrowotną oraz udziela informacji na temat praw pacjenta.

Całodobowa infolinia jest dostępna dla wszystkich pacjentów pod bezpłatnym, niezmienionym numerem telefonu, 800 190 590 zapewniając łatwy i szybki dostęp do pomocy.25 kwietnia 2024

Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozyProfilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy

Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie wraz  z Urzędem Miasta Sopotu będzie realizować projekt pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy”.

Osteoporoza to układowa choroba szkieletu, która nazywana jest „cichym złodziejem kości”, co znaczy, że najczęściej nie daje żadnych objawów i dowiadujemy się o niej już po doznaniu złamania. Występuje bardzo często, szczególnie w populacji kobiet (powyżej 50. roku życia choruje 1 na 3 kobiety), ale także mężczyzn (po 50. roku życia choruje co 5. mężczyzna). Szacuje się, że obecnie chorych jest w Polsce ok. 2,1 miliona osób, a ok. 40 proc. pacjentów pozostaje niezdiagnozowanych.

Naprzeciw temu problemowi wychodzi profilaktyczny projekt, który realizowany będzie przez wykwalifikowany personel Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.

Pierwsze spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Sopot, którzy spełniają kryteria włączenia do projektu, z lekarzem, fizjoterapeutą i dietetykiem nt. czynników ryzyka rozwoju osteoporozy, właściwej diety, aktywności fizycznej i unikania upadków oraz organizacji bezpiecznego środowiska funkcjonowania osób starszych (w domu), odbędzie się 25 marca 2024 roku o godzinie 15:00 w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej (budynek balneologii) przy ulicy Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie.

Jednocześnie informujemy, iż kolejne spotkanie informacyjno-edukacyjne odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku w tej samej lokalizacji.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji:
tel. kom. 513 275 724
e mail: osteoporoza@pcrsopot.pl


Badanie gęstości mineralnej kości w naszej nowoczesnej Pracowni Densytometrycznej

8 marca 2024

Spotkanie edukacyjne dla pacjentów szpitalaSpotkanie edukacyjne dla pacjentów szpitala

Ból w chorobach reumatycznych był tematem kolejnego spotkania edukacyjnego dla pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Spotkanie poprowadził reumatolog naszego szpitala dr Bartosz Fiałek. Spotkanie odbyło się w sobotę 24 lutego br. w patio Pawilonu 2 szpitala.

Wykład dotyczył bólu w podstawowych schorzeniach reumatycznych: choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, fibromialgia czyli zespół chorobowy charakteryzujący się uogólnionym bólem w układzie ruchu. Poruszono także zagadnienia związane z bólem w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej i układowych zapaleń naczyń.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się:  jak radzić sobie z bólem, jakie interwencje niefarmakologiczne stosować, oraz jakie leki w przebiegu jakich chorób maja największą skuteczność i bezpieczeństwo.

Wszystkim  dziękujemy za tak liczny udział i aktywność  na spotkaniu. Zapraszamy, na kolejne wykłady organizowane przez personel Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.27 lutego 2024

„Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”„Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”

W dniu 8 grudnia 2023 r. zakończona została realizacja przedmiotowego zadania w następujących podmiotach leczniczych:

 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku;
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku;
 3. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku;
 4. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku;
 5. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku;
 6. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o;   

Jednocześnie nastąpiło wydłużenie terminu realizacji zadania u następujących uczestników projektu:

 1. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. o.o.;
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku Sp. z o.o;
 3. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim;
 4. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.;
 5. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o;
 6. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie  Sp. z o.o;
 7. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.;
 8. Województwo Pomorskie

W związku z zawarciem aneksów do umów termin realizacji zadania został przesunięty na 30 września 2024 r.


3 stycznia 2024

Szlachetna paczka – otwórzmy serca na Święta!Szlachetna paczka – otwórzmy serca na Święta!

W tym roku PCR Sopot po raz pierwszy przystąpił do ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna Paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna.

Akcja opiera się o ideę przekazywania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb. Osoby potrzebujące otrzymują paczkę odpowiadającą ich indywidualnym potrzebom. W tym roku objęliśmy opieką Pana Krzysztofa.
Pomysł utworzenia Paczki dla wybranej przez nas rodziny powstał w Administracji Szpitala. Zaangażowanie pracowników przyniosło nieoczekiwane efekty. Przygotowaliśmy 14 różnorodnych paczek zawierających żywność, środki czystości, kosmetyki, odzież, obuwie, kołdrę, poduszkę, pościel, maszynkę do golenia, a przede wszystkim nową lodówkę i odkurzacz. Udało nam się spełnić wszystkie życzenia Pana Krzysztofa.W zamian za udzieloną pomoc Nasz Szpital otrzymał dyplom gratulacyjny.Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Szlachetnej Paczki.


21 grudnia 2023

Mikołajki w PCRMikołajki w PCR

Zgodnie z doroczną tradycją Mikołaj odwiedził najmłodszym pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. W tym roku w rolę pomocników Mikołaja wcielili się Maciej Laszkiewicz Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Magdalena Czarzyńska-Jachim ze Stowarzyszenia Sopot dla Ciebie, oraz Prezes Szpitala Tomasz Augustyniak.Prezenty ufundowali:
Fundacja Trefl
Alexander Toys
Pomorskie
Sopot dla Ciebie

Bardzo dziękujemy! 🙂


14 grudnia 2023

Przełom w opiece nad osobami starszymi na PomorzuPrzełom w opiece nad osobami starszymi na Pomorzu

Już z końcem 2019 roku mieszkańcy województwa pomorskiego uzyskają dostęp do specjalistycznej i kompleksowej opieki geriatrycznej w formie, jaka nie była dotąd spotykana w skali Pomorza i kraju. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Sopocie powstaje pierwsze w regionie Centrum Opieki Geriatrycznej.

Pierwsi w regionie

Pomysłodawcom inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o.” przyświecał cel, jakim było stworzenie na terenie województwa pomorskiego pierwszego wysoko wyspecjalizowanego ośrodka zapewniającego opiekę geriatryczną. Inwestycja realizowana jest przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie w malowniczym i spokojnym rejonie Górnego Sopotu, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej zapewni osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego łatwy dostęp do usług z zakresu geriatrii, psychogeriatrii i rehabilitacji, wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się poza teren województwa celem uzyskania specjalistycznej opieki medycznej. Pacjenci nie będą musieli pokonywać wielu kilometrów poza teren województwa żeby skorzystać ze specjalistycznych usług medycznych zmierzających do poprawy ich zdrowia, aktywności fizycznej i samopoczucia, co ze względu na ich wiek i stan zdrowia jest często uciążliwe, trudne a w niektórych przypadkach niemożliwe do realizacji.

Kompleksowa opieka i nowoczesne metody

Jakość opieki zdrowotnej będzie wysoka dzięki kompleksowości i ciągłości procesu terapeutycznego w ramach wysokospecjalistycznego ośrodka geriatrycznego oferującego lecznictwo ambulatoryjne, szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym), poradnictwo rodzinne, psychologiczne, usługi teleopieki. Nie będzie zatem konieczne przenoszenie pacjenta między placówkami. Zlokalizowanie w Centrum wielu poradni specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej) pozwoli na interdyscyplinarną opiekę nad pacjentem.

Centrum zapewni możliwość wykonywania odpowiednich badań lekarskich na specjalistycznym nowoczesnym sprzęcie co będzie miało istotny wpływ na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej, podnosząc tym samym skuteczność i jakość podejmowanych działań diagnostycznych.

Wprowadzenie w ramach projektu możliwości konsultacji lekarskich on-line znacznie usprawni opiekę nad osobami starszymi, ich rodzinom i opiekunom. Teleopieka wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne seniorów, co niewątpliwie zwiększy również poziom zadowolenia pacjentów oraz opiekujących się nimi osób. Szybka reakcja na zgłaszane dolegliwości w początkowej fazie choroby może wyeliminować konieczność dalszego kosztownego leczenia.

Utworzenie w strukturach Centrum Opieki Geriatrycznej poradni psychogeriatrycznej zapewni wsparcie pacjentów w zakresie chorób o podłożu psychiatryczno – psychologicznym.

Istotnym elementem w realizacji projektu jest również utworzenie poradni rehabilitacyjnej, która będzie miała niebagatelny wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej seniorów. Brak ograniczeń fizycznych u osób starszych wpływa również na samopoczucie i stan psychiczny. Kompleksowe działanie w zakresie utrzymania sprawności ruchowej daje poczucie samodzielności osobom starszym i pobudza do aktywności społecznej i zawodowej.

Korzyści nie tylko dla pacjentów

Idea Centrum opiera się również na wspieraniu kadr do opieki geriatrycznej, których brak jest w Polsce wyjątkowo odczuwalny. Realizacja założonych w projekcie szkoleń skierowanych do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom, co niewątpliwie zwiększy poziom zadowoleniea pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Przeszkolony wykwalifikowany personel z odpowiednimi kompetencjami jest gwarancją jakości oferowanych w Centrum usług medycznych.

Planuje się również prowadzenie działalności dydaktycznej dla lekarzy geriatrów i pielęgniarek geriatrycznych, a także wdrażanie nowych świadczeń, m.in. teleopieki, współpracy z lekarzami rodzinnymi, ośrodkami pomocy społecznej, czy poradnictwa rodzinnego.

Całkowita wartość projektu 34.764.426,04 PLN, wkład własny 5.302.519,63 PLN, dofinansowanie z budżetu środków europejskich 29.461.906,41 PLN. Wydatki służące ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 wynoszą 5.493.160 PLN, finansowane z budżetu środków europejskich w 100%.


22 listopada 2023

Nasza chirurgia z nagrodą w prestiżowym konkursieNasza chirurgia z nagrodą w prestiżowym konkursie

Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie zajęło 3 miejsce w prestiżowym konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” Bezpieczny Szpital Przyszłości. W konkursie organizowanym przez Idea Trade i Dziennik Gazeta Prawna nagrodzono  nasz projekt „ Reumoortopedia w Pomorskim Centrum Reumatologicznym w Sopocie. Optymalizacja działań w obszarze nowoczesnej chirurgii jednego dnia„ – Kategoria Zarządzanie. Nagrodę podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie 5 października – z rąk Przewodniczącego Kapituły Marka Tombarkiewicza odebrali Prezes Zarządu Tomasz Augustyniak i Wiceprezes Maciej Laszkiewicz. To ogromne wyróżnienie dla naszego podmiotu.


Nagrodzony projekt dedykowany jest chorym leczonym w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. Zasięg oddziaływania ośrodka obejmuje województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
i zachodniopomorskie. Stworzenie nowoczesnego oddziału ortopedii wraz z blokiem operacyjnym wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę, umożliwiającą wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów ortopedycznych, to wyjście naprzeciw chorym oraz odpowiedź na starzenie się społeczeństwa. Uruchomienie ośrodka oferującego dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia inwazyjnego schorzeń narządu ruchu nie tylko znacząco zwiększa dostępność do świadczeń zabiegowych realizowanych w zakresie ortopedii, ale przede wszystkim poprawia efektywność leczenia schorzeń narządu ruchu.

Oddział jest sukcesywnie rozwijany, wprowadzenie zabiegów w zakresie reumatoortopedii dopełniło kompleksowości udzielania świadczeń reumatologicznych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne.

PCR zapewnia obecnie pacjentom pełną pomoc w chorobach reumatologicznych, począwszy od programów profilaktycznych (Reumatoidalne Zapalenie Stawów – Wczesny RZS), poprzez ambulatoryjne i stacjonarne świadczenia (poradnia reumatologiczna, oddziały reumatologiczne) oraz świadczenia zabiegowe ortopedyczne
w ramach oddziału chirurgii jednego dnia, a kończąc na zabiegach fizjoterapeutycznych
i rehabilitacyjnych.


Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia nowoczesnej chirurgii w naszym szpitalu, a przede wszystkim całemu Zespołowi Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej pod kierownictwem dr hab. n. med. Piotra Łuczkiewicza.

Więcej informacji  na temat konkursu znajduje się na stronie: www.szpitalprzyszlosci.pl


9 października 2023