O nas

Przełom w opiece nad osobami starszymi na PomorzuPrzełom w opiece nad osobami starszymi na Pomorzu

Już z końcem 2019 roku mieszkańcy województwa pomorskiego uzyskają dostęp do specjalistycznej i kompleksowej opieki geriatrycznej w formie, jaka nie była dotąd spotykana w skali Pomorza i kraju. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Sopocie powstaje pierwsze w regionie Centrum Opieki Geriatrycznej.

Pierwsi w regionie

Pomysłodawcom inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o.” przyświecał cel, jakim było stworzenie na terenie województwa pomorskiego pierwszego wysoko wyspecjalizowanego ośrodka zapewniającego opiekę geriatryczną. Inwestycja realizowana jest przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie w malowniczym i spokojnym rejonie Górnego Sopotu, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej zapewni osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego łatwy dostęp do usług z zakresu geriatrii, psychogeriatrii i rehabilitacji, wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się poza teren województwa celem uzyskania specjalistycznej opieki medycznej. Pacjenci nie będą musieli pokonywać wielu kilometrów poza teren województwa żeby skorzystać ze specjalistycznych usług medycznych zmierzających do poprawy ich zdrowia, aktywności fizycznej i samopoczucia, co ze względu na ich wiek i stan zdrowia jest często uciążliwe, trudne a w niektórych przypadkach niemożliwe do realizacji.

Kompleksowa opieka i nowoczesne metody

Jakość opieki zdrowotnej będzie wysoka dzięki kompleksowości i ciągłości procesu terapeutycznego w ramach wysokospecjalistycznego ośrodka geriatrycznego oferującego lecznictwo ambulatoryjne, szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym), poradnictwo rodzinne, psychologiczne, usługi teleopieki. Nie będzie zatem konieczne przenoszenie pacjenta między placówkami. Zlokalizowanie w Centrum wielu poradni specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej) pozwoli na interdyscyplinarną opiekę nad pacjentem.

Centrum zapewni możliwość wykonywania odpowiednich badań lekarskich na specjalistycznym nowoczesnym sprzęcie co będzie miało istotny wpływ na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej, podnosząc tym samym skuteczność i jakość podejmowanych działań diagnostycznych.

Wprowadzenie w ramach projektu możliwości konsultacji lekarskich on-line znacznie usprawni opiekę nad osobami starszymi, ich rodzinom i opiekunom. Teleopieka wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne seniorów, co niewątpliwie zwiększy również poziom zadowolenia pacjentów oraz opiekujących się nimi osób. Szybka reakcja na zgłaszane dolegliwości w początkowej fazie choroby może wyeliminować konieczność dalszego kosztownego leczenia.

Utworzenie w strukturach Centrum Opieki Geriatrycznej poradni psychogeriatrycznej zapewni wsparcie pacjentów w zakresie chorób o podłożu psychiatryczno – psychologicznym.

Istotnym elementem w realizacji projektu jest również utworzenie poradni rehabilitacyjnej, która będzie miała niebagatelny wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej seniorów. Brak ograniczeń fizycznych u osób starszych wpływa również na samopoczucie i stan psychiczny. Kompleksowe działanie w zakresie utrzymania sprawności ruchowej daje poczucie samodzielności osobom starszym i pobudza do aktywności społecznej i zawodowej.

Korzyści nie tylko dla pacjentów

Idea Centrum opiera się również na wspieraniu kadr do opieki geriatrycznej, których brak jest w Polsce wyjątkowo odczuwalny. Realizacja założonych w projekcie szkoleń skierowanych do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom, co niewątpliwie zwiększy poziom zadowoleniea pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Przeszkolony wykwalifikowany personel z odpowiednimi kompetencjami jest gwarancją jakości oferowanych w Centrum usług medycznych.

Planuje się również prowadzenie działalności dydaktycznej dla lekarzy geriatrów i pielęgniarek geriatrycznych, a także wdrażanie nowych świadczeń, m.in. teleopieki, współpracy z lekarzami rodzinnymi, ośrodkami pomocy społecznej, czy poradnictwa rodzinnego.

Całkowita wartość projektu 34.764.426,04 PLN, wkład własny 5.302.519,63 PLN, dofinansowanie z budżetu środków europejskich 29.461.906,41 PLN. Wydatki służące ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 wynoszą 5.493.160 PLN, finansowane z budżetu środków europejskich w 100%.


22 listopada 2023

Nasza chirurgia z nagrodą w prestiżowym konkursieNasza chirurgia z nagrodą w prestiżowym konkursie

Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie zajęło 3 miejsce w prestiżowym konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” Bezpieczny Szpital Przyszłości. W konkursie organizowanym przez Idea Trade i Dziennik Gazeta Prawna nagrodzono  nasz projekt „ Reumoortopedia w Pomorskim Centrum Reumatologicznym w Sopocie. Optymalizacja działań w obszarze nowoczesnej chirurgii jednego dnia„ – Kategoria Zarządzanie. Nagrodę podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie 5 października – z rąk Przewodniczącego Kapituły Marka Tombarkiewicza odebrali Prezes Zarządu Tomasz Augustyniak i Wiceprezes Maciej Laszkiewicz. To ogromne wyróżnienie dla naszego podmiotu.


Nagrodzony projekt dedykowany jest chorym leczonym w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. Zasięg oddziaływania ośrodka obejmuje województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
i zachodniopomorskie. Stworzenie nowoczesnego oddziału ortopedii wraz z blokiem operacyjnym wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę, umożliwiającą wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów ortopedycznych, to wyjście naprzeciw chorym oraz odpowiedź na starzenie się społeczeństwa. Uruchomienie ośrodka oferującego dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia inwazyjnego schorzeń narządu ruchu nie tylko znacząco zwiększa dostępność do świadczeń zabiegowych realizowanych w zakresie ortopedii, ale przede wszystkim poprawia efektywność leczenia schorzeń narządu ruchu.

Oddział jest sukcesywnie rozwijany, wprowadzenie zabiegów w zakresie reumatoortopedii dopełniło kompleksowości udzielania świadczeń reumatologicznych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne.

PCR zapewnia obecnie pacjentom pełną pomoc w chorobach reumatologicznych, począwszy od programów profilaktycznych (Reumatoidalne Zapalenie Stawów – Wczesny RZS), poprzez ambulatoryjne i stacjonarne świadczenia (poradnia reumatologiczna, oddziały reumatologiczne) oraz świadczenia zabiegowe ortopedyczne
w ramach oddziału chirurgii jednego dnia, a kończąc na zabiegach fizjoterapeutycznych
i rehabilitacyjnych.


Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia nowoczesnej chirurgii w naszym szpitalu, a przede wszystkim całemu Zespołowi Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej pod kierunkiem Prof. Piotra Łuczkiewicza.

Więcej informacji  na temat konkursu znajduje się na stronie: www.szpitalprzyszlosci.pl


9 października 2023

Program Wsparcia Psychologicznego Kadry MedycznejProgram Wsparcia Psychologicznego Kadry Medycznej

Ważna wiadomość dla Wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Realizowany jest Program Wsparcia Psychologicznego Kadry Medycznej

Każdy pracownik medyczny, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego, także studenci medycyny mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z bezpośredniej pomocy w formie porad psychologicznych. Każdy potrzebujący będzie mógł odbyć 4 spotkania indywidualne ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego.

Odeszła Pani Barbara Gierak – PilarczykOdeszła Pani Barbara Gierak – Pilarczyk

W niedzielę 27 sierpnia zmarła Pani Barbara Gierak – Pilarczyk. Wspaniała lekarka, wieloletni samorządowiec. W latach 2006-2017 Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie, a od 2017 do lutego 2022 roku Prezes Zarządu Spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie.


fot. archiwum PCR w Sopocie

Pani Prezes była absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Była specjalistą chorób wewnętrznych i reumatologii.

Przez lata pracy w sopockim szpitalu prowadziła intensywne działania na rzecz przywrócenia do dawnej świetności budynków szpitala, oraz poszerzenia oferty medycznej placówki. Była pomysłodawczynią budowy nowego basenu solankowego, a także Centrum Opieki Geriatrycznej.

Pani Barbara Gierak – Pilarczyk w latach 1990-2018 przez siedem kadencji zasiadała w Radzie Miasta Sopotu, a w latach 1994-1998 była Wiceprezydentem Miasta Sopotu, odpowiedzialnym za służbę zdrowia, kulturę i gospodarkę mieszkaniową. W latach 1990-1998 była delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa i do Sejmiku Krajowego.

Została odznaczona przez Prezydenta RP Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2021 roku uhonorowana Medalem za Zasługi dla Miasta Sopotu, zaś w 2022 r. Złotym Krzyżem 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej.

Pani Basia dała się poznać jako osoba wielkiej charyzmy i uporu w dążeniu do rozwoju naszego szpitala. Oddana całym sercem Szpitalowi, Pacjentom i Pracownikom. Zawsze mogliśmy liczyć na poradę i wsparcie. Pani Basiu dziękujemy za wszystko, będzie  nam Pani bardzo brakować…


28 sierpnia 2023

Kamera na wieży SzpitalaKamera na wieży Szpitala

Od kilku tygodni można już podziwiać wyremontowaną wieżę – latarnię Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie. Ze szczytu roztacza się piękny widok na Zatokę Gdańską i okolice. Na wieży zamontowana jest kamera, która przekazuje aktualny widok tej części Sopotu. Z tego ujęcia oprócz Zatoki zobaczymy także  drewniane Molo w Sopocie, Skwer Kuracyjny i popularne hotele. Dzięki transmisji możemy podziwiać sopockie molo w całej okazałości. Część spacerowa mola ciągnie się na długość 511,5 metrów, z czego 458 metrów wchodzi w wody Zatoki Gdańskiej. Przy tym obiekcie działa także marina „Molo” dla jachtów i łodzi motorowych. Przekaz możliwy jest dzięki współpracy szpitala z serwisem internetowym WebCamera.pl. Oglądający przekaz, mają możliwość zapoznania się dodatkowo z bieżącą działalnością naszego podmiotu. Zachęcamy do odwiedzin Sopotu osobiście lub wirtualnie 🙂

Adres, pod którym znajduje się kamera: https://sopot.webcamera.pl/


28 lipca 2023

Zabytkowe pokoje kąpieloweZabytkowe pokoje kąpielowe

Zakończył się remont zabytkowych pokoi kąpielowych w Zakładzie Balneologicznym.


Pokoje kąpielowe o znaczeniu muzealnym przedstawiają najstarsze wnętrza Balneologii z 1904 roku. Zostały poddane konserwacji i rekonstrukcji. Podstawa przywrócenia historycznej tkanki są istniejące materiały archiwalne – fotografie – oraz specjalistyczne badania stratygraficzne. Kolory ścian, mebli i drzwi wynikają z badań i pokazują stan pokoi z początku XX wieku. Zabytkowe wyposażenie wnętrz pochodzi z zasobów własnych Zakładu Balneologicznego.   

Pokoje po renowacji po raz pierwszy zostały udostępnione zwiedzających podczas Dni Kurortu zorganizowanych w dniach 9 – 11 czerwca 2023 r.


Zakład Balneologiczny powstał w 1903. Obiekt zaprojektowali Paul Puchmüller i Heinrich Dunkel. Zbudowany on został na terenie zajmowanym wcześniej przez zakład kąpielowy Jerzego Haffnera. Budynek ozdobiony jest rzeźbami i witrażami. Nad głównym portalem ulokowane zostały: rzeźba syreny i trytona oraz herb miasta (jeden z najstarszych w Sopocie)


W Zakładzie Balneologicznym można skorzystać m.in. z kąpieli solankowych, krioterapii, kinezyterapii, balneoterapii, hydroterapii, inhalacji oraz zabiegów rehabilitacji narządów ruchu.


16 czerwca 2023

Wieża Szpitala już po remoncie!Wieża Szpitala już po remoncie!

Turyści i mieszkańcy Sopotu mogą już podziwiać wyremontowaną wieżę Pomorskiego Centrum Reumatologicznego. Remont wizytówki miasta kosztował dotychczas ponad 1,3 mln złotych. Dotychczas zrealizowano dwa z trzech etapów kompleksowej rewitalizacji obiektu, których koszt szacowany jest łącznie na ponad 2 mln złotych. Oprócz wymiany dachu, stolarki, elewacji
i remontu wewnątrz prace obejmować będą także wymianę źródła ciepła. Przed remontem, fot. wikimedia commons

Po remoncie

Każdy odwiedzający Sopot, kojarzy tę charakterystyczną budowlę. Wieża – latarnia to obiekt utrwalony na tysiącach zdjęć wykonanych przez turystów.  Sopocka wieża spełnia trzy funkcje – jest szpitalnym kominem, wieżą widokową a także spełnia funkcje nawigacyjne.Przed remontem, fot. wikimedia commons

Po remoncie

Modernizacja wieży miała charakter kompleksowej rewitalizacji charakterystycznej części obiektu przynależnej do kompleksu Zabytkowego Zakładu Balneologii sopockiego szpitala. Wyremontowano dach wieży, wnętrze obiektu wraz z wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, a także elewacje budynku i elementów zewnętrznych.Przed remontem, fot. wikimedia commons

Po remoncie

Wieża powstała w 1903 roku wraz zakładem balneologicznym. W 1956 roku budynek przekazano Szpitalowi Reumatologicznemu. Na szczyt 30 metrowej wieży prowadzi 136 schodów. Z tarasu można podziwiać przepiękną panoramę Zatoki Gdańskiej oraz Trójmiasta.Przed remontem, fot. wikimedia commons

Po remoncie

Inwestycja została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, budżetu gminy Miasta Sopotu, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ze środków własnych szpitala. Bardzo dziękujemy Wszystkim za wsparcie Remont trwał 6 miesięcy.

Wyremontowana wieża jest już dostępna dla odwiedzających.


2 czerwca 2023