Pełnomocnik ds. Pacjenta

mgr Magdalena Bilicka-Siewert

Przyjmuje interesantów:

Oddziały pediatryczne PCR
ul. 23-go Marca 23
81-820 Sopot

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:35