Pełnomocnik ds. Pacjenta

mgr Aleksandra Mielnik-Mielewczyk

Przyjmuje interesantów:

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny PCR
ul. 23-go Marca 93
81-820 Sopot
lub telefonicznie: (58) 343-36-76
wtorki w godzinach 8:00-14:00