Nasi specjaliści

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (dziecięcej)
Kierownik Oddziału dr n. med. Agata Deja-Koronowska
Lekarze lek. med. Ingrid Międlar
lek. med. Danuta Nowacka-Pikuła
lek. med. Agnieszka Mysza
Zespół fizjoterapeutów mgr Agata Szeliga – koordynator
mgr Maria Szczuplińska
mgr Agata Bończa- Tomaszewska
mgr Karolina Lipka
mgr Karolina Wiloch
mgr Agata Giejsztowt- fizykoterapia
tech. masażysta Joanna Machnikowska
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Katarzyna Kszonowska
Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
tech. farm. Grażyna Dzioba
mrg farm. Paulina Machut
mgr farm. Sylwia Kroczewska-Pietrzak
Psycholog mgr Natalia Orłowska
Dietetyk Daria Miszewska