Wolontariat

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko zaprasza do współpracy w ramach programu wolontariatu szpitalnego.
Wolontariat może być realizowany w oddziałach szpitalnych dla dorosłych jak również w oddziałach dla dzieci.

Jeżeli…

  • Jesteś osobą posiadającą trochę wolnego czasu i chciałbyś go poświęcić innym?
  • Chciałbyś zdobyć nowe doświadczenia, umiejętności i się rozwijać?
  • Chcesz wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności?
  • Chcesz czuć się potrzebnym?
  • Prowadzisz małą lub wielką firmę i myślisz o społecznej odpowiedzialności biznesu?
  • Chcesz rozwinąć wolontariat pracowniczy?

Skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu:

Natalia Orłowska
tel: (58) 522-6-790
e-mail: n.orlowska@pcrsopot.pl

Wolontariusz podejmujący współpracę z naszym Szpitalem podpisuje porozumienie, w którym określony jest obszar realizacji wolontariatu, zakres obowiązków oraz czas świadczenia pomocy.

Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą niepełnoletnią wymagana będzie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.