Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna PCR Sopot:
Badania wykonują wyłącznie doświadczeni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Możliwa jest diagnoza zarówno osoby dorosłej, jak i dzieci i młodzieży.

Celem diagnozy psychologicznej jest identyfikacja mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych oraz przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania leczniczego i terapeutycznego.

Psycholog posługuje się metodami oraz narzędziami badawczymi dostosowanymi do potrzeb i specyfiki chorego.

Badanie psychologiczne jest integralną częścią procesu planowania oddziaływań terapeutycznych.

Proponujemy:

 • badanie sprawności intelektualnej
 • badanie procesów poznawczych ( pamięć operacyjną, bezpośrednią, długotrwałą, procesy uwagi, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo-przestrzenne, procesy uczenia się, komunikacja językowa)
 • badanie osobowości i temperamentu
 • badanie dojrzałości społecznej
 • badanie stanu emocjonalnego i motywacyjnego (depresja, zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia odżywiania itp.)
 • badanie rozwoju psychoruchowego dziecka

Psycholodzy PCR Sopot

mgr Dorota Janikowska-Hołoweńko Psycholog kliniczny – Oddziały dla dorosłych
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • Dyplom psychoterapeuty CBT (Uniwersytet SWPS Sopot)
 • Dyplom psychoterapeuty – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Kraków)
 • Studia Doktoranckie -Uniwersytet Medyczny w Łodzi – przed obroną pracy doktorskiej
 • Zakończony proces specjalizacji z psychologii klinicznej
 • Podyplomowe studia Psychologia Kliniczna – Gdański Uniwersytet Medycznym
 • Podyplomowe studia Psychologia Transportu – Uniwersytet Warszawski
 • Podyplomowe studia Logopedia i Neurologopedia – Uniwersytet Gdański
 • Nauczyciel Akademicki – Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet SWPS Sopot
mgr Bilicka-Siewert Magdalena Psycholog kliniczny - Oddziały dla Dzieci
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • Dyplom psychoterapeuty CBT (Uniwersytet SWPS Sopot)
 • Podyplomowe Studia Psychologia Kliniczna -Gdański Uniwersytet Medycznym
 • W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej