Warunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI

KROK I
Warunkiem wpisu na listę pacjentów oczekujących na przyjecie jest posiadanie skierowania na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (Dziecięcej) wystawionego przez:

 1. Lekarza oddziału:
  • chirurgicznego
  • ginekologicznego
  • kardiologicznego
  • neurochirurgicznego
  • neurologicznego
  • onkologicznego
  • pediatrycznego
  • reumatologicznego
  • urazowo-ortopedycznego
  • urologicznego
  • oraz lekarzy chorób wewnętrznych

 2. lub w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarza poradni:
  • neurologicznej
  • rehabilitacyjnej
  • reumatologicznej
  • urazowo-ortopedycznej
KROK II
Na podstawie posiadanego skierowania pacjent rejestruje się:

 • Osobiście w Izbie przyjęć Oddziału mieszczącej się w Sopocie przy ul. 23 Marca 93
 • Telefonicznie pod nr (58) 522-67-91

U W A G A !

 • ORYGINAŁ SKIEROWANIA należy dostarczyć w ciągu 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku termin ten zostanie ANULOWANY
 • W chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ AKTUALNE SKIEROWANIE na rehabilitacje – wystawione w ciągu 12 m-cy, w przeciwnym wypadku termin ten zostanie ANULOWANY
KROK III
W wyznaczonym przy rejestracji dniu pacjent zgłasza się do Izby przyjęć o godzienie 8:00 wraz z wymaganymi dokumentami *.
* dokumenty wymagane w dniu przyjęcia na oddział:
 1. Skierowanie na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (Dziecięcej)
 2. Dokumentacja medyczna:
  • zdjęcia RTG
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego
  • wyniki ostatnich badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie będące powodem skierowania na rehabilitację
 3. dodatkowo:
  • Leki zaordynowane przez lekarza specjalistę
  • Posiadane zaopatrzenie ortopedyczne
  • Własne podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i przybory szkolne; Tu znajdziesz informacje o szkole
  • Strój do ćwiczeń (obuwie sportowe, koszulka, spodenki)


Tutaj sprawdzisz czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w całej Polsce: