Oferty pracy

Księgowy / KsięgowaKsięgowy / Księgowa

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku

KSIĘGOWEGO / KSIĘGOWEJ

Osoba pełniąca to stanowisko realizować będzie następujące zadania:

 • Przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dokumentów  księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującymi w firmie przepisami,
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Archiwizacja i segregowanie dokumentów księgowych
 • Udział w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych zgodnie z  ustawą o rachunkowości,
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • Kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi  (US, GUS, UM i inne),
 • Współpraca z innymi działami w zakresie księgowości i finansów,

Wymagania:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
 • Wykształcenie min średnie  kierunkowe,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych,
 • Biegłość w posługiwaniu się systemami informatycznymi oraz obsługa pakietu MS Office,
 • Dobra organizacja pracy, wysokie zdolności interpersonalne umożliwiające budowanie pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 • Terminowość, rzetelność i skrupulatność,
 • Samodzielność oraz proaktywność w działaniu,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.

W zamian oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Realny wpływ na funkcjonowanie i rozwój działu,
 • Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę i zgrany zespół,
 • Szkolenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres: kadry@pcrsopot.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Księgowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


21 grudnia 2023

Inżynier ds. aparatury i sprzętu medycznegoInżynier ds. aparatury i sprzętu medycznego

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko
w Sopocie Sp. z o.o.
poszukuje kandydata na stanowisko:

Inżynier ds. aparatury i sprzętu medycznego
Miejsce pracy: Sopot

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

 • zarządzanie i nadzór merytoryczny nad sprzętem i aparaturą medyczną,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących umów serwisowych sprzętu i aparatury medycznej w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • współpraca z działami PCR Sopot w zakresie merytorycznym i proceduralnym dokonywania zakupów w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej sprzętu i aparatury medycznej,
 • planowanie harmonogramów przeglądów sprzętu i aparatury medycznej,
 • współpraca z firmami serwisującymi sprzęt i aparaturę medyczną oraz organizacja ich przeglądów,
 • udział w procedurach dostawy, odbioru i uruchomienia sprzętu i aparatury medycznej oraz szkoleniach z obsługi sprzętu,
 • zlecanie niezbędnych napraw i prac konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej,
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu i aparatury medycznej,
 • współpraca z poszczególnymi działami PCR w celu należytego wywiązania się z powierzonych obowiązków,

Oczekujemy:

 • minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • umiejętności rozwiązywania problemów technicznych,
 • skrupulatności i dokładności,
 • samodzielności i odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju w strukturach firmy,
 • możliwość szkoleń.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na adres: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.


29 września 2023

Pielęgniarka / PielęgniarzPielęgniarka / Pielęgniarz

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie sp. z o.o.
poszukuje pielęgniarek / pielęgniarzy do pracy w oddziale
reumatologicznym dla dorosłych

Szczegóły oferty

Oferujemy:
– pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę / umowę cywilnoprawną
– pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
– znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– empatia, wysoka kultura osobista,
– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Mile widziane:
– posiadanie kursu specjalistycznego wykonywania EKG.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
działem kadr – tel: (58) 555-75-24 ; e-mail : kadry@pcrsopot.pl
lub
Dyrektorem ds. pielęgniarstwa tel: (58) 555-75-65; e-mail: a.bronk@pcrsopot.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

status rekrutacji: w trakcie


18 września 2023

Lekarz o specjalizacji z dziedziny rehabilitacji medycznejLekarz o specjalizacji z dziedziny rehabilitacji medycznej

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot

nawiąże współpracę

z lekarzem o specjalizacji z dziedziny
Rehabilitacji medycznej
do Oddziału Rehabilitacji dla dzieci


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny tel. 58 55 57 521
lub mailowy na adres: sekretariat@pcrsopot.pl


1 września 2023

Pracownik obsługiPracownik obsługi

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisko
PRACOWNIK OBSŁUGI

Wymagania:
– podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy

Zakres stanowiska pracy:
– pomoc w przygotowaniu drobnych posiłków
– przyjęcie dostaw do kuchni
– wydawanie posiłków
– zabezpieczenie by posiłki wydawane z kuchni były w stanie gorącym,
– przestrzeganie czystości w pomieszczeniach kuchni,

Oferujemy:
– Stacjonarny charakter pracy 
– Umowę o pracę na zastępstwo
– Pracę w miłej atmosferze


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV
na adres: d.miszewska@pcrsopot.pl, lub kontakt telefoniczny tel. 507 486 678
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Pomocy kuchennej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


7 czerwca 2023

Rejestratorka medycznaRejestratorka medyczna

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku
REJESTRATORKA MEDYCZNA

Szczegóły oferty

Oczekujemy:
– wykształcenie średnie
– biegła obsługa komputera
– szybkie przyswajanie nowej wiedzy
– wysoka kultura osobista
– umiejętność pracy w zespole

Zakres stanowiska pracy:
– bezpośredni i telefoniczny kontakt z pacjentem
– rejestracja pacjentów
– przygotowanie dokumentacji pacjentów
– wprowadzanie danych do systemu

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
– możliwość rozwoju w strukturach firmy
– możliwość szkoleń

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres: kadry@pcrsopot.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3 w celu rekrutacji na stanowisko Sekretarki medycznej/Rejestratorki medycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

status rekrutacji: zakończona


17 kwietnia 2023

Pielęgniarka / PielęgniarzPielęgniarka / Pielęgniarz

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie sp. z o.o.
poszukuje
pielęgniarek / pielęgniarzy
do pracy w Oddziale Reumatologicznym dla Dorosłych

Szczegóły oferty

 Oferujemy:
– pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
– pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
– znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– empatia, wysoka kultura osobista,
– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Mile widziane:
– posiadanie kursu specjalistycznego wykonywania EKG.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
działem kadr – tel: (58) 555-75-24; e- mail: kadry@pcrsopot.pl
lub
Dyrektorem ds. pielęgniarstwa tel: (58) 555-75-65; e- mail: a.bronk@pcrsopot.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

status rekrutacji: zakończona


28 marca 2023

ReumatologReumatolog

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

nawiąże współpracę

z lekarzem o specjalizacji z dziedziny reumatologii
do Poradni Reumatologicznej

Proponujemy współpracę w formie umowy kontraktowej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny tel. 58 55 57 521
lub mailowy na adres: sekretariat@pcrsopot.pl


16 marca 2023

FizjoterapeutaFizjoterapeuta

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku
FIZJOTERAPETY


Wymagania:
– Ukończone studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia
– Umiejętność pracy w zespole
– Indywidualne podejście do pacjenta
– Wysoka kultura osobista
– Mile widziane doświadczenie zawodowe

  
Oferujemy:
– Stacjonarny charakter pracy – dział kinezyterapii
– Wymiar etatu: cały etat
– Umowę o pracę

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres: kadry@pcrsopot.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Fizjoterapeuty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


23 lutego 2023