Pomorskie Centrum Reumatologiczne Opieka medyczna Udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Spółka za udostępnienie dokumentacji medycznej ustaliła opłaty w następującej wysokości:
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,00 zł brutto
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,38 zł brutto
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – 2,20 zł brutto

 
Na podstawie Załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ