Gabinety lekarskie

Lekarze Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci przyjmują pacjentów według następujących harmonogramów:

dr n. med. Agata Deja-Koronowska
Czwartek 9:00 – 10:00
lek. med. Hanna Ciecholewska
Czwartek 11:00 – 12:00
lek. med. Ingrid Międlar
Czwartek 8:00 – 9:00