Nasi specjaliści

Oddział Reumatologiczny dla Dzieci
Kierownik Oddziału lek. med. Małgorzata Boćkowska
Lekarze lek. med. Katarzyna Olszewska
lek. med. Bożena Paczkowska
lek. med. Danuta Serewko-Giełdzik
lek. med. Dominika Zielińska
Zespół fizjoterapeutów mgr Leila Zabalawi
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowa Irena Jezierna
Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
tech. farm. Grażyna Dzioba
mrg farm. Paulina Machut
mgr farm. Sylwia Kroczewska-Pietrzak
Psycholog mgr Natalia Orłowska
Dietetyk Daria Miszewska
Sekretarka medyczna Bogumiła Kuhnke