Geriatria

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ

SKIEROWANIE
W celu zarejestrowania pacjenta do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej wymagane jest posiadanie skierowania na oddział dziennej rehabilitacji wystawionego przez:

 1. lekarza oddziału:
  • urazowo-ortopedycznego
  • chirurgicznego
  • neurochirurgicznego
  • neurologicznego
  • reumatologicznego
  • chorób wewnętrznych
  • onkologicznego
  • urologicznego
  • ginekologicznego
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmunologicznej lub kardiologicznej
 2. lekarza poradni:
  • rehabilitacyjnej
  • urazowo-ortopedycznej
  • neurologicznej
  • reumatologicznej
 3. lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.
REJESTRACJA
W celu rejestracji do ośrodka należy zgłosić się z posiadanym skierowaniem od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 14:00:

telefonicznie pod nr (58) 343-36-03.
lub osobiście w Rejestracji mieszczącej się budynku Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter).
Rehabilitacja rozpoczyna się w dniu wizyty lekarskiej i trwa 15-20 dni zabiegowych.

U W A G A !

W chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ AKTUALNE SKIEROWANIE do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej (kod oddziału 2300) wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą – w przeciwnym wypadku termin zostanie anulowany.

LEKARZE PRZYJMUJĄCY
 • lek. med. Stefania Matuszewska
 • lek. med. Dariusz Mieczkowski
 • lek. med. Elżbieta Brzezik-Szafran
ZABIEGI
Kinezyterapia
 • Ćwiczenia indywidualne z terapeutą
 • Gimnastyka grupowa
 • Ćwiczenia w odciążeniu
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia równoważne

Fizykoterapia
 • Krioterapia miejscowa
 • Lampa sollux
 • Ultradźwięki
 • Laseroterapia
 • Pole magnetyczne
 • Masaż wibracyjny
 • Elektroterapia:
  • Galwanizacja
  • Jonoforeza
  • Diadynamik
  • Prądy interferencyjne
  • Prądy tens
  • Prądy Traberta

26 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

NA DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY

Maksymalny czas pobytu na oddziale wynosi 60 dni roboczych (tj. 12 tygodni).

Pobyt dzienny oraz zajęcia są dla pacjentów bezpłatne – realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie oraz których stan funkcjonalny umożliwia korzystanie ze wszystkich proponowanych w oddziale form terapii.

Terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku.

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ:
 • Pacjent (lub członek rodziny, lub opiekun) wraz ze skierowaniem (druk skierowania w linku poniżej lub w Rejestracji) wypełnionym przez lekarza rodzinnego lub innego specjalisty do Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego zgłasza się do Rejestracji PCR Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie ul. 23 Marca 93 lub na oddział w celu umówienia termin kwalifikacji.
 • Po zakwalifikowaniu chory ponownie zgłasza się do rejestracji gdzie zostaje wpisany w kolejkę oczekujących na przyjęcie.
 • W dniu przyjęcia na oddział pacjent musi posiadać wypełnioną kartę wywiadu z pacjentem lub opiekunem (druk w linku poniżej lub w Rejestracji).

DRUKI FORMULARZY DO POBRANIA:

26 sierpnia 2021

Informacje o oddzialeInformacje o oddziale

DZIENNYM PSYCHOGERIATRYCZNYM

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ W ODDZIALE?
W ramach pobytu pacjent ma możliwość skorzystania z różnych form terapii. Zazwyczaj dobór odpowiedniego programu terapeutycznego następuje w trakcie pobytu, po poznaniu pacjenta.
Terapia to rodzaj aktywizacji pacjenta, polegającej na angażowaniu go w różne formy aktywności – podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają zarówno na sprawność psychiczną i fizyczną pacjenta, jak i na jego samopoczucie. Zajęcia wspierają również integrację społeczną. Rodzaj terapii dobierany jest dla pacjenta zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
Podsumowując, nasze zajęcia służą temu, aby osoba starsza jak najdłużej mogła prawidłowo funkcjonować w swoim środowisku. Wiemy, że monotonia i szarzyzna życia mogą być przyczyną niezadowolenia, frustracji i zamykania się w sobie, depresji, otępienia oraz zaostrzenia się wcześniejszych chorób przewlekłych. Aktywizując pacjenta, nawet pomimo postępu choroby, pozwalamy mu na życie w komforcie, z mniejszym lękiem oraz w poczuciu, że jest potrzebny.

RODZAJE PROWADZONYCH TERAPII:
• terapia funkcji poznawczych,
• stymulacja pamięci,
• psychorysunek,
• stymulacja ruchowa,
• gimnastyka oddechowa,
• kreatywne zajęcia plastyczne,
• relaksacja,
• muzykoterapia,
• biblioterapia,
• filmoterapia,
• ludoterapia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU NA ODDZIALE:
Kandydatami do terapii są pacjenci z:
• zespołami otępiennymi,
• chorobą Parkinsona,
• po udarach mózgu,
• z depresją,
• z zaburzeniami nastroju,
• z zaburzeniami poznawczymi w przebiegu przewlekłych chorób somatycznych.

NASZ ZESPÓŁ, czyli kto zajmuje się Seniorami:
• lekarz psychiatra,
• lekarz geriatra,
• specjalista psychologii klinicznej,
• psycholog,
• terapeuta zajęciowy,
• pielęgniarka,
• opiekunka medyczna.

Udział pacjentów w naszych zajęciach terapeutycznych ma na celu poprawę jakości ich życia, zwiększanie poczucia dobrostanu, poprawę stanu zdrowia oraz aktywizację w różnych sferach życia codziennego. Terapia polega między innymi na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego i jest bardzo ważną formą zapobiegania izolacji i wykluczenia osób starszych. Zachęcamy osoby zainteresowane do kontaktu z naszym odziałem.


26 sierpnia 2021

Informacje o oddzialeInformacje o oddziale

REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ (GERIATRYCZNEJ)

Prowadzimy rehabilitację w ramach kontraktu z NFZ dla pacjentów po 60 r.ż, którzy ze względu na swój stan funkcjonalny, nie mogą korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej lub dziennej a jednocześnie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Leczenie trwa do 6 tygodni, w zależności od rodzaju schorzenia i stanu funkcjonalnego pacjenta. Pacjent korzysta średnio z 5 zabiegów dziennie przez 6 dni w tygodniu, zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty rehabilitacji.  Prowadzimy zabiegi z zakresu kinezyterapii, i fizykoterapii.

Nasz Oddział posiada nowoczesną bazę rehabilitacyjną w przestronnych i nowoczesnych pomieszczeniach. Sale są kameralne, wyposażone w toalety.

Pracuje u nas zespół doświadczonych lekarzy specjalistów, profesjonalnie przygotowanych i wykwalifikowanych pielęgniarek i terapeutów.


26 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ (GERIATRYCZNEJ)

Wskazaniem do uzyskania pobytu refundowanego przez NFZ jest:
• stan po zabiegach dotyczących narządu ruchu,
• stan po urazach narządu ruchu,
• przewlekłe schorzenia neurologiczne np. SM, niedowłady,
• zaostrzenie w przebiegu chorób przewlekłych narządu ruchu, głównie dotyczące zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów obwodowych, a także zmian w przebiegu chorób zapalnych np. RZS.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w trybie oddziału stacjonarnego (według wzoru NFZ) może być wystawione przez lekarza świadczącego usługi w ramach NFZ z:
 • oddziału szpitalnego: urazowo ortopedycznego, neurochirugicznego, neurologicznego, chirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych i geriatrycznego.
 • poradni specjalistycznej: urazowo ortopedycznej, rehabilitacyjnej, neurologicznej i reumatologicznej.
Dokumenty stanowiące podstawę do zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia do oddziału powinny zawierać:
 • skierowanie do oddziału stacjonarnego rehabilitacyjnego,
 • wniosek o przyjęcie do Oddziału Rehabilitacyjnego wg dostępnego na naszej stronie wzoru – wypełniony czytelnie przez lekarza kierującego (druk do pobrania poniżej),
 • kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie, będące podstawą rehabilitacji.

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU:
 • Przyjęcie odbywa się w trybie planowym. To oznacza, że pacjent (lub członek rodziny, lub opiekun) wraz z ww. dokumentami zgłasza się do Izby Przyjęć Centrum Opieki Geriatrycznej, gdzie zostaje wpisany na kolejkę pacjentów oczekujących na przyjęcie.
 • Jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany o terminie przyjęcia zostanie poinformowany telefonicznie.
 • W wyznaczonym dniu przyjęcia pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Centrum Opieki Geriatrycznej.

Szczegółowych informacji dotyczących planowych przyjęć i warunków pobytu udziela Izba Przyjęć czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 pod numerem telefonu (58) 343-36-16.

DRUKI DO POBRANIA:

13 sierpnia 2021