Oddział rehabilitacji

Informacje o oddzialeInformacje o oddziale

REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Prowadzimy rehabilitację w ramach kontraktu z NFZ dla pacjentów po 18 r.ż, którzy ze względu na swój stan funkcjonalny, nie mogą korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej lub dziennej a jednocześnie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Leczenie trwa do 6 tygodni, w zależności od rodzaju schorzenia i stanu funkcjonalnego pacjenta. Pacjent korzysta średnio z 5 zabiegów dziennie przez 6 dni w tygodniu, zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty rehabilitacji.  Prowadzimy zabiegi z zakresu kinezyterapii, i fizykoterapii.

Nasz Oddział posiada nowoczesną bazę rehabilitacyjną w przestronnych i nowoczesnych pomieszczeniach. Sale są kameralne, wyposażone w toalety.

Pracuje u nas zespół doświadczonych lekarzy specjalistów, profesjonalnie przygotowanych i wykwalifikowanych pielęgniarek i terapeutów.


26 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Wskazaniem do uzyskania pobytu refundowanego przez NFZ jest:
• stan po zabiegach dotyczących narządu ruchu,
• stan po urazach narządu ruchu,
• przewlekłe schorzenia neurologiczne np. SM, niedowłady,
• zaostrzenie w przebiegu chorób przewlekłych narządu ruchu, głównie dotyczące zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów obwodowych, a także zmian w przebiegu chorób zapalnych np. RZS.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w trybie oddziału stacjonarnego (według wzoru NFZ) może być wystawione przez lekarza świadczącego usługi w ramach NFZ z:
  • oddziału szpitalnego: urazowo ortopedycznego, neurochirugicznego, neurologicznego, chirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych i geriatrycznego.
  • poradni specjalistycznej: urazowo ortopedycznej, rehabilitacyjnej, neurologicznej i reumatologicznej.
Dokumenty stanowiące podstawę do zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia do oddziału powinny zawierać:
  • skierowanie do oddziału stacjonarnego rehabilitacyjnego,
  • wniosek o przyjęcie do Oddziału Rehabilitacyjnego wg dostępnego na naszej stronie wzoru – wypełniony czytelnie przez lekarza kierującego (druk do pobrania poniżej),
  • kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie, będące podstawą rehabilitacji.

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU:
  • Przyjęcie odbywa się w trybie planowym. To oznacza, że pacjent (lub członek rodziny, lub opiekun) wraz z ww. dokumentami zgłasza się do Izby Przyjęć Centrum Opieki Geriatrycznej, gdzie zostaje wpisany na kolejkę pacjentów oczekujących na przyjęcie.
  • Jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany o terminie przyjęcia zostanie poinformowany telefonicznie.
  • W wyznaczonym dniu przyjęcia pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Centrum Opieki Geriatrycznej.

Szczegółowych informacji dotyczących planowych przyjęć i warunków pobytu udziela Izba Przyjęć czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 pod numerem telefonu (58) 343-36-16.

DRUKI DO POBRANIA:

13 sierpnia 2021