Geriatria

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

Oddział Geriatryczny dedykowany jest osobom powyżej 60 roku życia.
Najważniejszym celem pobytu w Oddziale jest: poprawa stanu zdrowia osoby objętej hospitalizacją, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia – podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom.
Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny choremu, głównie przez próbę zminimalizowania dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.
Celem jest również poprawa sprawności ruchowej – głównie z zakresu samoobsługi oraz maksymalne opóźnienie wystąpienia czy pogłębienia się niepełnosprawności.
Pacjent w podeszłym wieku, to zazwyczaj pacjent z wielochorobowością i co się z tym ścisłe łączy – zazwyczaj przyjmujący wiele różnych specyfików, nie tylko przepisanych przez lekarzy, ale także dostępnych bez recepty.
Czas na Oddziale pozwala również na odpowiednią modyfikację leczenia oraz wgląd w możliwe interakcje między lekami co pozwala uniknąć wielu działań niepożądanych.

CAŁOŚCIOWA OCENA GERIATRYCZNA
Poza postępowaniem ściśle medycznym (diagnostyka i leczenie) w oddziale
przeprowadzana jest Całościowa Ocena Geriatryczna.
Dokonuje jej zespół w składzie: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog. Przeprowadzona ocena pozwala na przygotowanie chorego oraz jego opiekunów do kontynuacji rozpoczętego procesu terapeutycznego oraz adaptację do powrotu do środowiska domowego.

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU
Przyjęcie odbywa się w trybie planowym. To oznacza, że pacjent (lub członek rodziny, lub opiekun) wraz ze skierowaniem (druk skierowania do pobrania poniżej) oraz kserokopiami niezbędnej dokumentacji medycznej powinien stawić się do Izby Przyjęć Centrum Opieki Geriatrycznej.

Kwalifikacje do Oddziału odbywają się w piątki w godzinach 10.00-13.30, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr tel. (58) 343-36-16.

Uwaga!
Jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany o terminie przyjęcia pacjent zostanie poinformowany telefonicznie.

DRUKI DO POBRANIA:


13 sierpnia 2021