Dzień: 2021-08-13

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO PORADNI GERIATRYCZNEJ

W Poradni Geriatrycznej są diagnozowani i leczeni pacjenci powyżej 60 roku życia z wielochorobowością, z wielolekowością, z zaburzeniami pamięci.

Konsultacje w Poradni Geriatrycznej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania do poradni geriatrycznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe skierowanie można zarejestrować:
– osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00
– telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 11:00
 1. Osobiście w punkcie Rejestracji Poradni Geriatrycznej mieszczącym się w holu głównym budynku centrum Opieki Geriatrycznej  w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter)
 2. lub telefonicznie pod nr  (58) 343-36-02.

 • Aktualną listę przyjmowanych leków
 • Karty wypisowe z pobytów szpitalnych
 • Ostatnie posiadane badania

 • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: w przypadku posiadania elektronicznego skierowania do rejestracji wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.
 • REJESTRACJA SKIEROWANIA PAPIEROWEGO: w przypadku posiadania skierowania papierowego przy rejestracji telefonicznej należy DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA W CIĄGU 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku zaplanowany termin musi zostać anulowany.
 • Zgodnie z wytycznymi NFZ w chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ SKIEROWANIE (wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą) w przeciwnym wypadku podczas weryfikacji dostarczonego skierowania papierowego wystawionego z datą późniejszą niż dzień rejestracji Świadczeniodawca musi anulować wcześniej zaplanowany termin i wyznaczyć nowy.


13 sierpnia 2021

Gabinety lekarskieGabinety lekarskie

Lekarze Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci przyjmują pacjentów według następujących harmonogramów:

dr n. med. Agata Deja-Koronowska
Czwartek 9:00 – 10:00
lek. med. Ingrid Międlar
Czwartek 8:00 – 9:00
lek. med. Izabela Rogacka-Woźniak
Czwartek 10:00 – 11:00
lek. med. Agnieszka Myszka
Czwartek 11:00 – 12:00

13 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DZIECI

Poradnia rehabilitacyjna działająca w zabytkowym ponad 100-letnim budynku Zakładu Balneologicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 • rehabilitacji dla dorosłych
 • rehabilitacji dla dzieci

W Poradni Rehabilitacyjnej są diagnozowani i leczeni pacjenci z chorobami narządu ruchu o podłożu reumatycznym, ortopedycznym, neurologicznym i pourazowym oraz stosowana jest profilaktyka chorób narządu ruchu.
Konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania na rehabilitację do Poradni Rehabilitacyjnej (1300) lub Działu Fizjoterapii (1310) wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

Rejestracja:
 1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w punkcie Rejestracji mieszczącym się w holu głównym budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3
 2. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 pod nr (58) 555-76-05

U W A G A !

 • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: do zarejestrowania się wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.

W wyznaczonym przy rejestracji terminie pacjent zgłasza się na wizytę do wskazanego gabinetu. Po wizycie lekarskiej lub fizjoterapeutycznej, celu zaplanowania terminów wykonania zabiegów, pacjent zgłasza się osobiście do punktu Planowania mieszczącego się w pokoju nr 13 czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:45.


13 sierpnia 2021

Gabinety lekarskieGabinety lekarskie

Lekarze Poradni Rehabilitacyjnej dla Dorosłych przyjmują pacjentów według następujących harmonogramów:

lek. med. Teresa Adamowska-Puchała
Poniedziałek 10:00 – 15:00
Wtorek 9:00 – 15:00
Środa 8:30 – 15:00
Czwartek 11:00 – 17:30
Piątek 8:30 – 14:00
dr n. med. Maria Michajłowska
Poniedziałek 11:00 – 16:00
Środa 10:00 – 15:00
Piątek 11:00 – 16:00
lek. med. Piotr Krella
Poniedziałek 9:30 – 15:00
Wtorek 8:30 – 16:30
Środa 12:30 – 17:30
Czwartek 8:30 – 15:00
Piątek 9:30 – 15:00

13 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DOROSŁYCH

Poradnia rehabilitacyjna działająca w zabytkowym ponad 100-letnim budynku Zakładu Balneologicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • rehabilitacji dla dorosłych
 • rehabilitacji dla dzieci

W Poradni Rehabilitacyjnej są diagnozowani i leczeni pacjenci z chorobami narządu ruchu o podłożu reumatycznym, ortopedycznym, neurologicznym i pourazowym oraz stosowana jest profilaktyka chorób narządu ruchu.
Konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania na rehabilitację do Poradni Rehabilitacyjnej (1300) lub Działu Fizjoterapii (1310) wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

Rejestracja:
 1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w punkcie Rejestracji mieszczącym się w holu głównym budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3
 2. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 pod nr (58) 555-76-05

U W A G A !

 • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: do zarejestrowania się wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.

W wyznaczonym przy rejestracji terminie pacjent zgłasza się na wizytę do wskazanego gabinetu. Po wizycie lekarskiej lub fizjoterapeutycznej, celu zaplanowania terminów wykonania zabiegów, pacjent zgłasza się osobiście do punktu Planowania mieszczącego się w pokoju nr 13 czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:45.


13 sierpnia 2021

Gabinety lekarskieGabinety lekarskie

Lekarze Poradni Reumatologicznej dla Dzieci przyjmują pacjentów według następujących harmonogramów:

dr n. med. Małgorzata Szumera
Poniedziałek 14:00 – 20:00
Środa 15:00 – 19:30
lek. med. Małgorzata Boćkowska
Wtorek 10:00 – 15:00
lek. med. Donata Licznerska-Chabior
Środa 7:30 – 8:30
lek. med. Bożena Paczkowska
Czwartek 8:00 – 13:00
lek. med. Danuta Serewko-Giełdzik
Piątek 9:00 – 13:00

13 sierpnia 2021