Dzień: 2021-08-13

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO PORADNI GERIATRYCZNEJ

W Poradni Geriatrycznej są diagnozowani i leczeni pacjenci powyżej 60 roku życia z wielochorobowością, z wielolekowością, z zaburzeniami pamięci.

Konsultacje w Poradni Geriatrycznej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania do poradni geriatrycznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe skierowanie można zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00:
 1. Osobiście w punkcie Rejestracji Poradni Geriatrycznej mieszczącym się w holu głównym budynku centrum Opieki Geriatrycznej  w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter)
 2. lub telefonicznie pod nr  (58) 343-36-02.

 • Aktualną listę przyjmowanych leków
 • Karty wypisowe z pobytów szpitalnych
 • Ostatnie posiadane badania

 • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: w przypadku posiadania elektronicznego skierowania do rejestracji wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.
 • REJESTRACJA SKIEROWANIA PAPIEROWEGO: w przypadku posiadania skierowania papierowego przy rejestracji telefonicznej należy DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA W CIĄGU 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku zaplanowany termin musi zostać anulowany.
 • Zgodnie z wytycznymi NFZ w chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ SKIEROWANIE (wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą) w przeciwnym wypadku podczas weryfikacji dostarczonego skierowania papierowego wystawionego z datą późniejszą niż dzień rejestracji Świadczeniodawca musi anulować wcześniej zaplanowany termin i wyznaczyć nowy.


13 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DZIECI

Poradnia rehabilitacyjna działająca w zabytkowym ponad 100-letnim budynku Zakładu Balneologicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 • rehabilitacji dla dorosłych
 • rehabilitacji dla dzieci

W Poradni Rehabilitacyjnej są diagnozowani i leczeni pacjenci z chorobami narządu ruchu o podłożu reumatycznym, ortopedycznym, neurologicznym i pourazowym oraz stosowana jest profilaktyka chorób narządu ruchu.
Konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania na rehabilitację wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

 1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w punkcie Rejestracji mieszczącym się w holu głównym budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3
 2. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00 pod nr (58) 555-76-05

U W A G A !

 • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: w przypadku posiadania elektronicznego skierowania do rejestracji wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.
 • REJESTRACJA SKIEROWANIA PAPIEROWEGO: w przypadku posiadania skierowania papierowego przy rejestracji telefonicznej należy DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA W CIĄGU 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku zaplanowany termin musi zostać anulowany.
 • Zgodnie z wytycznymi NFZ w chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ SKIEROWANIE (wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą) w przeciwnym wypadku podczas weryfikacji dostarczonego skierowania papierowego wystawionego z datą późniejszą niż dzień rejestracji Świadczeniodawca musi anulować wcześniej zaplanowany termin i wyznaczyć nowy.

W wyznaczonym przy rejestracji terminie pacjent zgłasza się na wizytę do wskazanego gabinetu, podczas której lekarz wyznacza serie zabiegów rehabilitacyjnych.

W celu zaplanowania terminów wykonania zabiegów, pacjent zgłasza się osobiście do punktu Planowania mieszczącego się w pokoju nr 13 czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:45.


13 sierpnia 2021

Gabinety lekarskieGabinety lekarskie

Lekarze Poradni Rehabilitacyjnej dla Dorosłych przyjmują pacjentów według następujących harmonogramów:

lek. med. Teresa Adamowska-Puchała
Poniedziałek 9:30 – 14:35
Wtorek 10:00 – 14:00
Czwartek 12:00 – 13:30
15:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 13:00
dr n. med. Maria Michajłowska
Środa 10:00 – 15:00
Piątek 11:00 – 16:00
lek. med. Piotr Krella
Poniedziałek 9:30 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00
Środa 12:00 – 17:00
Czwartek 8:00 – 13:30
Piątek 9:00 – 14:00
lek. med. Maria Apati-Tóth
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 12:00 – 18:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 8:30 – 14:35
Piątek 9:00 – 14:00
lek. med. Agnieszka Adamczak-Buziak
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Czwartek 8:00 – 14:35

13 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DOROSŁYCH

W Poradni Rehabilitacyjnej są diagnozowani i leczeni pacjenci z chorobami narządu ruchu o podłożu reumatycznym, ortopedycznym, neurologicznym i pourazowym oraz stosowana jest profilaktyka chorób narządu ruchu.
Konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w punkcie Rejestracji mieszczącym się w holu głównym budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3
 2. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00 pod nr (58) 555-76-05

U W A G A !

 • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: w przypadku posiadania elektronicznego skierowania do rejestracji wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.
 • REJESTRACJA SKIEROWANIA PAPIEROWEGO: w przypadku posiadania skierowania papierowego przy rejestracji telefonicznej należy DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA W CIĄGU 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku zaplanowany termin musi zostać anulowany.
 • Zgodnie z wytycznymi NFZ w chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ SKIEROWANIE (wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą) w przeciwnym wypadku podczas weryfikacji dostarczonego skierowania papierowego wystawionego z datą późniejszą niż dzień rejestracji Świadczeniodawca musi anulować wcześniej zaplanowany termin i wyznaczyć nowy.

W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się do lekarza.

Pacjent ze zleceniem na zabiegi (ważne 30 dni od dnia wypisania)  zgłasza się osobiście do punktu Planowania mieszczącego się w pokoju nr 13 (Zakład Balneologiczny) czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:45


13 sierpnia 2021

Gabinety lekarskieGabinety lekarskie

Lekarze Poradni Reumatologicznej dla Dzieci przyjmują pacjentów według następujących harmonogramów:

dr n. med. Małgorzata Szumera
Poniedziałek 14:00 – 20:00
Środa 15:00 – 19:30
lek. med. Małgorzata Boćkowska
Wtorek 10:00 – 15:00
lek. med. Donata Licznerska-Chabior
Środa 7:30 – 8:30
lek. med. Bożena Paczkowska
Czwartek 8:00 – 13:00
lek. med. Danuta Serewko-Giełdzik
Piątek 9:00 – 13:00

13 sierpnia 2021