Świadczenia odpłatne

CennikCennik

Cennik usług medycznych świadczonych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o. o. wchodzi w życie od dnia 10.06.2024 r. zgodnie z Aneksem nr 30 do Regulaminu organizacyjnego PCR Sopot Sp. z o. o. z dnia 12.07.2021 r.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.) lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością..
Cennik usług medycznych świadczonych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o..
Podane ceny są cenami netto (zwolnienie z podatku VAT przysługuje w sytuacji świadczeń z zakresu profilaktyki, zachowania, ratowania, poprawiania stanu zdrowia).

CENNIK - POBYTY SZPITALNE

KOSZT JEDNEJ DOBY POBYTU PACJENTA W ODDZIALE (każda rozpoczęta doba 2)

L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Oddział reumatologiczny dla dorosłych400¹
2.Oddział reumatologiczny dla dzieci420¹
3.Oddziale rehabilitacyjny dla dzieci420¹

1 Wskazana cena uwzględnia koszt jednej doby hotelowej pobytu pacjenta na oznaczonym oddziale, całodniowe wyżywienie oraz opiekę lekarską i pielęgniarską.
Powyżej opisany koszt pobytu pacjenta w oznaczonym oddziale nie uwzględnia kosztów leków, badań laboratoryjnych, konsultacji oraz świadczeń diagnostycznych określonych odrębnie w załącznikach do Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
2 Momentem rozpoczęcia/zakończenia pobytu jest godzina wpisania/wypisania pacjenta zarejestrowana w księdze pacjentów szpitala.

CENNIK - PORADY PSYCHOLOGICZNE
L.P.Nazwa usługiCelMetodyCena (w zł)
1.Konsultacja psychologicznaRozpoznanie problemu i potrzeb pacjentaWywiad150 /45-60 min.
2.Diagnoza neuropsychologicznaOcena sprawności poszczególnych procesów poznawczych (podstawa diagnostyki w kierunku chorób neurozwyrodnieniowych)Wywiad obiektywny i subiektywny, wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne300 /90-120 min.
3.Porada psychologiczna dla opiekunów / członków rodzin osób z chorobami otępiennymiPsychoedukacja-150 /45-60 min.
4.Wydanie opinii po badaniu psychologicznym--70
CENNIK - PRZYCHODNIA WIELOSPECJALISTYCZNA ORAZ UZDROWISKOWA I ZABIEGI MEDYCZNE
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Porada lekarza reumatologa dla dorosłych300
2.Porada lekarza reumatologa dla dzieci300
3.Porada lekarza rehabilitacji200
4.Porada lekarska + EKG270
5.Porada lekarska + iniekcja dostawowa - „blokada”270
6.iniekcja dostawowa - „blokada” + lek200
7.iniekcja dostawowa - „blokada” z lekiem własnym pacjenta170
8.Punkcja stawu200
9.Punkcja stawu z podaniem leku250
10.Punkcja stawu pod USG z podaniem leku300
11.Podanie dostawowe osocza bogatopłytkowego pacjenta pod kontrolą USG (+ koszt pobrania krwi, sprzęt medyczny itp.)1000
12.Iniekcja domięśniowa50
13.Iniekcja dożylna70
14.Iniekcja podskórna50
CENNIK - BADANIA USG Z OPISEM
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Usg jamy brzusznej220
2.Usg tarczycy220
3.Usg jąder220
4.Usg tkanek miękkich, powłok220
5.Usg ślinianek220
6.Usg 1-go stawu250
7.Usg stawów (2 stawy jednoimienne)400
CENNIK - PRZEPŁYWOWE BADANIA DOPPLEROWSKIE Z OPISEM
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Tętnic szyjnych i kręgowych200
2.Aorty i tętnic biodrowych240
3.Tętnic 1-ej kończyny górnej lub dolnej240
4.Tętnic 2-ch kończyn350
5.Żył 1-ej kończyny górnej lub dolnej200
6.Żył 2-ch kończyn350
7.Żył i tętnic 1-ej kończyny350
8.Żył i tętnic 2-ch kończyn (oba układy)600
9.USG Doppler żył szyjnych200
10.USG Doppler tętnic nerkowych240
11.USG tętnic skroniowych230
12.USG przetoki tętniczo-żylnej230
CENNIK - PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Porada fizjoterapeuty70
2.Porada lekarska – specjalista rehabilitacji leczniczej200
3.Porada lekarska – specjalista reumatolog300
4.Bioptron (1 okolica zabiegowa)25/10 min
5.Diadynamik (1 okolica zabiegowa)20/10 min
6.Diatermia krótkofalowa (DKF)25/10 min
7.Elektrostymulacja (1 okolica zabiegowa)35/15 min
8.Elektrostymulacja pęcherza moczowego (nietrzymanie moczu)35/15 min
9.Galwanizacja20/10 min
10.Jonoforeza - (1 okolica zabiegowa)20/15 min
11.Laser (1 okolica zabiegowa)20/5 min
12.Pole magnetyczne20/15 min
13.Prądy interferencyjne – prądy Nemecka (1 okolica zabiegowa)20/10 min
14.Prądy Kotza - rosyjska stymulacja (1 okolica zabiegowa)20/10 min
15.Prąd Träberta (1 okolica zabiegowa)20/10 min
16.Sollux (1 okolica zabiegowa)20/10 min
17.TENS (1 okolica zabiegowa)20/10 min
18.Terapuls (1 okolica zabiegowa)25/10 min
19.Ultradźwięki + prąd impulsowy (1 okolica zabiegowa)30/10 min
20.Ultradźwięki (1 okolica zabiegowa)25/5 min
21.Kąpiel kwasowęglowa kkd/kkg25/15 min
22.Kąpiel solankowa35/15min.
23.Kąpiel tlenowa35/20min.
24.Kąpiel wirowa kkd/kkg25/15min.
25.Gimnastyka w basenie solankowym *40/30min.
26.Hydromasaż35/20min.
27.Hydromasaż solankowy Vtality40/ 20 min.
28.Hydromasaż suchy30/15 min.
29.Masaż podwodny40/15min.
30.Masaż wibracyjny (1 okolica zabiegowa)30/10min.
31.Masaż klasyczny częściowy, Masaż powięziowy, punkty spustowe (1 okolica zabiegowa)40/15 min.
32.Masaż bańką chińską40/20min.
33.Borowina kkg/kkd (1 x pakiet borowiny)30/20min.
34.Krioterapia miejscowa (1 okolica zabiegowa)20/ 3 min.
35.Kriokomora ogólnoustrojowa + kinezyterapia45/30min.
36.Sauna na podczerwień25/15min.
37.Pneumatyczny masaż limfatyczny25/20min.
38.Ćwiczenia na przyrządach - sala Fitness20/30min.
39.Gimnastyka grupowa20/30min.
40.Gimnastyka w odciążeniu (2 stawy)
(1 staw)
25/30min.
41.Gimnastyka indywidualna70/30min.
42.Gimnastyka grupowa (zdrowy kręgosłup) do 10-12 osób w grupie.25/30min.
43.Laser punktowy (1 okolica)40
44.Platformy rehabilitacyjne (stabilometryczne, dynamograficzne, balansowe)60/30 min
45.Platformy rehabilitacyjne (stabilometryczne, dynamograficzne, balansowe) + ćw. indywidualne z fizjoterapeutą100/50min
46.Ćw. oddechowe ind. 20’30/20 min
47.Kinesio-taping (1 aplikacja)35
48.Wyciąg trakcyjny kręgosłupa30/10min
49.Fala uderzeniowa
 • 1 zabieg
 • pakiet 4 zabiegów

50
150
50.Fala uderzeniowa – Antycellulitowa
 • Pakiet 5 zabiegów brzuch
 • Pakiet 5 zabiegów - uda przód lub tył
 • Pakiet 5 zabiegów - pośladki

160
320
320
* Gimnastyka w basenie solankowym (40 zł/30 min.):
zakupione baseny do wykorzystania w ciągu 2 m-cy od dnia realizacji zabiegów.
CENNIK - BADANIA DENSYTOMETRYCZNE
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1. 1 lokalizacja - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego lub 1 szyjki kości udowej lub przedramienia110
2.2 lokalizacje - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 1 szyjki kości udowej lub 2 szyjek kości udowych lub kręgosługa lędźwiowego i przedramienia lub 1 szyjki kości udowej i przedramienia140
3. 3 lokalizacje - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 2 szyjek kości udowych lub kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej i przedramienia lub 2 szyjek kości udowych i przedramienia160
4.4 lokalizacja - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 2 szyjek kości udowych i przedramienia170
5.MORFOMETRIA - identyfikacja i ocena złamań trzonów kręgowych oraz analiza deformacji kręgów120
6.Badanie TOTAL BODY - ocena tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, tkanki kostnej. Badanie określające skład jakościowy ciała, ilości tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej200
* cena badań z opisem

Dodatkowe informacje:
• Ocena 10-letniego ryzyka wystąpienia złamania dokonywana jest u osób od 40 do 90 roku życia (FRAX) – wykonywana automatycznie przy badaniu szyjki kości udowej
• Ocena stanu mikroarchitektury kości beleczkowej kręgosłupa lędźwiowego dokonywana jest u osób po 20 roku życia (TBS)- wykonywana automatycznie przy badaniu kręgosłupa lędźwiowego
CENNIK - INNE BADANIA
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Kapilaroskopia270
Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
Spółka za udostępnienie dokumentacji medycznej ustaliła opłaty w następującej wysokości:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 15,08 zł brutto
 • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,52 zł brutto
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych,
  jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – 3,01 zł brutto

 
Na podstawie Załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK ZABIEGÓW OPERACYJNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Staw ramienny
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Artroskopia6000
2.Rekonstrukcja stożka rotatorów - plus cena implantu6000
3.Leczenie niestabilności stawu ramiennego9600
4.Leczenie złamań części bliższej kości ramiennej i ich następstw ( zrosty wadliwe, zaburzenia zrostu)wycena indywidualna
5.Zabieg rekonstrukcyjnywycena indywidualna
Staw łokciowy
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Leczenie neuropatii uciskowych ( zespół cieśni kanału nerw łokciowego, neuropatia PIN)3900
2.Leczenie łokcia tenisisty3900
3.Leczenie łokcia golfisty3900
4.Synowektomie4800
5.Leczenie przykurczów i ograniczenia ruchomości stawu łokciowego4800
6.Leczenie złamań okolicy stawu łokciowego i ich następstw ( zrosty wadliwe i zaburzenia zrostu)wycena indywidualna
7.Zabieg rekonstrukcyjnywycena indywidualna
Ręka i przedramię
Staw kolanowy
Staw skokowy
Stopa
Pozostałe

CENNIK – BADANIA LABORATORYJNE

I. HEMATOLOGIA
II. BADANIE KRZEPLIWOŚCI
III. BIOCHEMIA
IV. ANALITYKA OGÓLNA
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1BADANIE PŁYNU20
2BADANIE OGÓLNE MOCZU10
3BADANIE PŁYNU STAWOWEGO – KRYSZTAŁY70
4KAŁ BADANIE PARAZYTOLOGICZNE20
5KAŁ BADANIE OGÓLNE20
6KAŁ KREW UTAJONA20
7LAMBLIA GIARDIA W KALE30
V. SEROLOGIA
VI. SEROLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
VII. ENDOKRYNOLOGIA I WSKAŹNIKI NOWOTWOROWE
VIII. TRANSFUZJOLOGIA I SEROLOGIA
IX. BADANIA IMMUNOLOGICZNE
X. MIKROBIOLOGIA
POBRANIE KRWI – 8,00 zł
20 lipca 2022

Zabiegi rehabilitacyjneZabiegi rehabilitacyjne

Pomorskie Centrum Reumatologiczne udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii). W celu kwalifikacji do zabiegów i ustaleniu optymalnego programu leczenia proponujemy Państwu konsultacje lekarskie specjalistów rehabilitacji. Mogą Państwo również wykupić zabiegi na podstawie każdego zlecenia wystawionego przez lekarza: internisty, reumatologa, ortopedy, chirurga, lekarza rehabilitacji.

Istnieje również możliwość zakupienia następujących zabiegów rehabilitacyjnych i profilaktycznych niewymagających zlecenia lekarskiego:
 • ćwiczenia w basenie solankowym
 • masaż klasyczny
 • hydromasaż suchy – aquamed (łóżko wodne)
 • lampa bioptron
 • lampa sollux
 • kąpiel wirowa rąk i stóp
 • kąpiel kwasowęglowa rąk i stóp
 • sala fitness
 • gimnastyka dla pań 40+
 • sauna na podczerwień
 • bicze szkockie
 • pneumatyczny masaż limfatyczny
 • masaż wibracyjny
 • kąpiel tlenowa
 • kąpiel solankowa
Szczegółowy cennik zabiegów oraz wizyt lekarskich

Planowanie terminów wykonania zabiegów rehabilitacyjnych oraz wnoszenie opłat odbywa się  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:45 w punkcie Planowania mieszczącym się w pokoju nr 13 w budynku Zakładu Balneologicznego.

W celu zaplanowania płatnej wizyty lekarskiej należy zgłosić się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:45:

 • osobiście do punktu Planowania zabiegów (pokój nr 13 na parterze budynku Zakładu Balneologicznego) lub
 • telefonicznie dzwoniąc pod nr 58 555-7-604 (ZABIEGI ODPŁATNE)

W zakres zabiegów wchodzą:


CENNIK

W PRZYPADKU NIE ZGŁOSZENIA REZYGNACJI LUB NIEOBECNOŚCI W PLANOWANIU POKOJU NR 13 ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE TRAKTOWANE JEST JAKO ZREALIZOWANE I PACJENT NIE MA PRAWA DO ZMIANY TERMINU TAKIEGO ŚWIADCZENIA LUB UBIEGANIA SIĘ O ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW.


27 sierpnia 2021

Lekarze specjaliściLekarze specjaliści

KONSULTACJE LEKARSKIE (LEKARZE SPECJALIŚCI REUMATOLOGII I REHABILITACJI)

Lekarze specjaliści przyjmujący pacjentów w ramach Przychodni Uzdrowiskowej:

lek. med. Teresa Adamowska-Puchała - specjalizacja II stopnia z rehabilitacji medycznej
Rejestracja wizyty i informacje dostępne w godz. 8:00 – 17:45:

 • telefonicznie pod nr 503 803 318
 • osobiście w budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3 – pokój 13
lek. med. Anna Bachorska - specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych; specjalizacja II stopnia z reumatologii
Rejestracja wizyty i informacje dostępne w godz. 8:00 – 17:45:

 • telefonicznie pod nr 503 803 318
 • osobiście w budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3 – pokój 13

Wtorek 15:20 – 18:00
lek. med. Piotr Krella - specjalizacja II stopnia z rehabilitacji medycznej; specjalizacja I stopnia z pediatrii
Rejestracja wizyty i informacje dostępne w godz. 8:00 – 17:45:

 • telefonicznie pod nr 503 803 318
 • osobiście w budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3 – pokój 13
lek. med. Donata Licznerska-Chabior - specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych; specjalizacja II stopnia z reumatologii
Rejestracja wizyty i informacje dostępne w godz. 8:00 – 17:45:
 • telefonicznie pod nr 503 803 318
 • osobiście w budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3 – pokój 13

Co drugi czwartek15:00 – 17:00

Cena porady lekarskiej: 180 zł

Badania zlecone podczas wizyty odpłatnej są również odpłatne

CENNIK


13 sierpnia 2021