Cennik

Cennik usług medycznych świadczonych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o. o. wchodzi w życie od dnia 10.06.2024 r. zgodnie z Aneksem nr 30 do Regulaminu organizacyjnego PCR Sopot Sp. z o. o. z dnia 12.07.2021 r.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.) lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością..
Cennik usług medycznych świadczonych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o..
Podane ceny są cenami netto (zwolnienie z podatku VAT przysługuje w sytuacji świadczeń z zakresu profilaktyki, zachowania, ratowania, poprawiania stanu zdrowia).

CENNIK - POBYTY SZPITALNE

KOSZT JEDNEJ DOBY POBYTU PACJENTA W ODDZIALE (każda rozpoczęta doba 2)

L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Oddział reumatologiczny dla dorosłych400¹
2.Oddział reumatologiczny dla dzieci420¹
3.Oddziale rehabilitacyjny dla dzieci420¹

1 Wskazana cena uwzględnia koszt jednej doby hotelowej pobytu pacjenta na oznaczonym oddziale, całodniowe wyżywienie oraz opiekę lekarską i pielęgniarską.
Powyżej opisany koszt pobytu pacjenta w oznaczonym oddziale nie uwzględnia kosztów leków, badań laboratoryjnych, konsultacji oraz świadczeń diagnostycznych określonych odrębnie w załącznikach do Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
2 Momentem rozpoczęcia/zakończenia pobytu jest godzina wpisania/wypisania pacjenta zarejestrowana w księdze pacjentów szpitala.

CENNIK - PORADY PSYCHOLOGICZNE
L.P.Nazwa usługiCelMetodyCena (w zł)
1.Konsultacja psychologicznaRozpoznanie problemu i potrzeb pacjentaWywiad150 /45-60 min.
2.Diagnoza neuropsychologicznaOcena sprawności poszczególnych procesów poznawczych (podstawa diagnostyki w kierunku chorób neurozwyrodnieniowych)Wywiad obiektywny i subiektywny, wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne300 /90-120 min.
3.Porada psychologiczna dla opiekunów / członków rodzin osób z chorobami otępiennymiPsychoedukacja-150 /45-60 min.
4.Wydanie opinii po badaniu psychologicznym--70
CENNIK - PRZYCHODNIA WIELOSPECJALISTYCZNA ORAZ UZDROWISKOWA I ZABIEGI MEDYCZNE
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Porada lekarza reumatologa dla dorosłych300
2.Porada lekarza reumatologa dla dzieci300
3.Porada lekarza rehabilitacji200
4.Porada lekarska + EKG270
5.Porada lekarska + iniekcja dostawowa - „blokada”270
6.iniekcja dostawowa - „blokada” + lek200
7.iniekcja dostawowa - „blokada” z lekiem własnym pacjenta170
8.Punkcja stawu200
9.Punkcja stawu z podaniem leku250
10.Punkcja stawu pod USG z podaniem leku300
11.Podanie dostawowe osocza bogatopłytkowego pacjenta pod kontrolą USG (+ koszt pobrania krwi, sprzęt medyczny itp.)1000
12.Iniekcja domięśniowa50
13.Iniekcja dożylna70
14.Iniekcja podskórna50
CENNIK - BADANIA USG Z OPISEM
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Usg jamy brzusznej220
2.Usg tarczycy220
3.Usg jąder220
4.Usg tkanek miękkich, powłok220
5.Usg ślinianek220
6.Usg 1-go stawu250
7.Usg stawów (2 stawy jednoimienne)400
CENNIK - PRZEPŁYWOWE BADANIA DOPPLEROWSKIE Z OPISEM
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Tętnic szyjnych i kręgowych200
2.Aorty i tętnic biodrowych240
3.Tętnic 1-ej kończyny górnej lub dolnej240
4.Tętnic 2-ch kończyn350
5.Żył 1-ej kończyny górnej lub dolnej200
6.Żył 2-ch kończyn350
7.Żył i tętnic 1-ej kończyny350
8.Żył i tętnic 2-ch kończyn (oba układy)600
9.USG Doppler żył szyjnych200
10.USG Doppler tętnic nerkowych240
11.USG tętnic skroniowych230
12.USG przetoki tętniczo-żylnej230
CENNIK - PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Porada fizjoterapeuty70
2.Porada lekarska – specjalista rehabilitacji leczniczej200
3.Porada lekarska – specjalista reumatolog300
4.Bioptron (1 okolica zabiegowa)25/10 min
5.Diadynamik (1 okolica zabiegowa)20/10 min
6.Diatermia krótkofalowa (DKF)25/10 min
7.Elektrostymulacja (1 okolica zabiegowa)35/15 min
8.Elektrostymulacja pęcherza moczowego (nietrzymanie moczu)35/15 min
9.Galwanizacja20/10 min
10.Jonoforeza - (1 okolica zabiegowa)20/15 min
11.Laser (1 okolica zabiegowa)20/5 min
12.Pole magnetyczne20/15 min
13.Prądy interferencyjne – prądy Nemecka (1 okolica zabiegowa)20/10 min
14.Prądy Kotza - rosyjska stymulacja (1 okolica zabiegowa)20/10 min
15.Prąd Träberta (1 okolica zabiegowa)20/10 min
16.Sollux (1 okolica zabiegowa)20/10 min
17.TENS (1 okolica zabiegowa)20/10 min
18.Terapuls (1 okolica zabiegowa)25/10 min
19.Ultradźwięki + prąd impulsowy (1 okolica zabiegowa)30/10 min
20.Ultradźwięki (1 okolica zabiegowa)25/5 min
21.Kąpiel kwasowęglowa kkd/kkg25/15 min
22.Kąpiel solankowa35/15min.
23.Kąpiel tlenowa35/20min.
24.Kąpiel wirowa kkd/kkg25/15min.
25.Gimnastyka w basenie solankowym *40/30min.
26.Hydromasaż35/20min.
27.Hydromasaż solankowy Vtality40/ 20 min.
28.Hydromasaż suchy30/15 min.
29.Masaż podwodny40/15min.
30.Masaż wibracyjny (1 okolica zabiegowa)30/10min.
31.Masaż klasyczny częściowy, Masaż powięziowy, punkty spustowe (1 okolica zabiegowa)40/15 min.
32.Masaż bańką chińską40/20min.
33.Borowina kkg/kkd (1 x pakiet borowiny)30/20min.
34.Krioterapia miejscowa (1 okolica zabiegowa)20/ 3 min.
35.Kriokomora ogólnoustrojowa + kinezyterapia45/30min.
36.Sauna na podczerwień25/15min.
37.Pneumatyczny masaż limfatyczny25/20min.
38.Ćwiczenia na przyrządach - sala Fitness20/30min.
39.Gimnastyka grupowa20/30min.
40.Gimnastyka w odciążeniu (2 stawy)
(1 staw)
25/30min.
41.Gimnastyka indywidualna70/30min.
42.Gimnastyka grupowa (zdrowy kręgosłup) do 10-12 osób w grupie.25/30min.
43.Laser punktowy (1 okolica)40
44.Platformy rehabilitacyjne (stabilometryczne, dynamograficzne, balansowe)60/30 min
45.Platformy rehabilitacyjne (stabilometryczne, dynamograficzne, balansowe) + ćw. indywidualne z fizjoterapeutą100/50min
46.Ćw. oddechowe ind. 20’30/20 min
47.Kinesio-taping (1 aplikacja)35
48.Wyciąg trakcyjny kręgosłupa30/10min
49.Fala uderzeniowa
  • 1 zabieg
  • pakiet 4 zabiegów

50
150
50.Fala uderzeniowa – Antycellulitowa
  • Pakiet 5 zabiegów brzuch
  • Pakiet 5 zabiegów - uda przód lub tył
  • Pakiet 5 zabiegów - pośladki

160
320
320
* Gimnastyka w basenie solankowym (40 zł/30 min.):
zakupione baseny do wykorzystania w ciągu 2 m-cy od dnia realizacji zabiegów.
CENNIK - BADANIA DENSYTOMETRYCZNE
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1. 1 lokalizacja - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego lub 1 szyjki kości udowej lub przedramienia110
2.2 lokalizacje - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 1 szyjki kości udowej lub 2 szyjek kości udowych lub kręgosługa lędźwiowego i przedramienia lub 1 szyjki kości udowej i przedramienia140
3. 3 lokalizacje - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 2 szyjek kości udowych lub kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej i przedramienia lub 2 szyjek kości udowych i przedramienia160
4.4 lokalizacja - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 2 szyjek kości udowych i przedramienia170
5.MORFOMETRIA - identyfikacja i ocena złamań trzonów kręgowych oraz analiza deformacji kręgów120
6.Badanie TOTAL BODY - ocena tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, tkanki kostnej. Badanie określające skład jakościowy ciała, ilości tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej200
* cena badań z opisem

Dodatkowe informacje:
• Ocena 10-letniego ryzyka wystąpienia złamania dokonywana jest u osób od 40 do 90 roku życia (FRAX) – wykonywana automatycznie przy badaniu szyjki kości udowej
• Ocena stanu mikroarchitektury kości beleczkowej kręgosłupa lędźwiowego dokonywana jest u osób po 20 roku życia (TBS)- wykonywana automatycznie przy badaniu kręgosłupa lędźwiowego
CENNIK - INNE BADANIA
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Kapilaroskopia270
Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
Spółka za udostępnienie dokumentacji medycznej ustaliła opłaty w następującej wysokości:

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 15,08 zł brutto
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,52 zł brutto
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych,
    jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – 3,01 zł brutto

 
Na podstawie Załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK ZABIEGÓW OPERACYJNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Staw ramienny
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Artroskopia6000
2.Rekonstrukcja stożka rotatorów - plus cena implantu6000
3.Leczenie niestabilności stawu ramiennego9600
4.Leczenie złamań części bliższej kości ramiennej i ich następstw ( zrosty wadliwe, zaburzenia zrostu)wycena indywidualna
5.Zabieg rekonstrukcyjnywycena indywidualna
Staw łokciowy
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Leczenie neuropatii uciskowych ( zespół cieśni kanału nerw łokciowego, neuropatia PIN)3900
2.Leczenie łokcia tenisisty3900
3.Leczenie łokcia golfisty3900
4.Synowektomie4800
5.Leczenie przykurczów i ograniczenia ruchomości stawu łokciowego4800
6.Leczenie złamań okolicy stawu łokciowego i ich następstw ( zrosty wadliwe i zaburzenia zrostu)wycena indywidualna
7.Zabieg rekonstrukcyjnywycena indywidualna
Ręka i przedramię
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Synowektomie nadgarstka i małych stawów ręki3600
2.Synowektomie prostowników3600
3.Usuniecie ganglionu/guzków ręki3000
4.Zapalenie pochewek ścięgnistych ( palec trzaskający)3600
5.Korekcja deformacji nabytych ręki i przykurczów stawowychwycena indywidualna
6.Leczenie przykurczu Dupuytrena4000
7.Rekonstrukcje pierwotne i wtórne uszkodzeń nerwów i ścięgien6000
8.Leczenie neuropatii uciskowych ( zespół cieśni kanału nadgarstka)3000
9.Leczenie niestabilności nadgarstka6000
10.Leczenie zmian zwyrodnieniowych nadgarstka i stawów ręki ( np. artrodeza nadgarstka)5000
11.Leczenie złamań w obrębie ręki i ich następstw ( zrosty wadliwe, zaburzenia zrostu)wycena indywidualna
12.Alloplastyki stawów rękiwycena indywidualna
13.Zabieg rekonstrukcyjnywycena indywidualna
Staw kolanowy
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1.Artroskopia5500
2.Synowektomia5500
3.Leczenie niestabilności kolana: rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego ( PCL), rekonstrukcja rewizyjna (ponowna) więzadła krzyżowego przedniego /tylnego ( ACL/PCL), rekonstrukcja kompleksu więzadłowego tylno-bocznego15000
4.Szew/ rekonstrukcja łąkotki8000
5.Leczenie nawykowego zwichnięcia rzepki: rekonstrukcja więzadła rzepkowo - udowego, szew troczków rzepki, osteotomia piszczeli)15000
6.Zaopatrzenie ubytków chrząstki stawowej15000
7.Osteotomie - plus cena implantu6000
8.Leczenie złamań i ich następstw ( zrost wadliwe, zaburzenia zrostu kości)wycena indywidualna
9.Zabieg rekonstrukcyjnywycena indywidualna
Staw skokowy
Stopa
Pozostałe

CENNIK – BADANIA LABORATORYJNE

I. HEMATOLOGIA
II. BADANIE KRZEPLIWOŚCI
III. BIOCHEMIA
IV. ANALITYKA OGÓLNA
V. SEROLOGIA
VI. SEROLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
L.P.Nazwa usługiCena (w zł)
1ANTY HBc30
2ANTY HBs20
3ANTY HCV30
4HCV RNA ilościowo130
5HCV RNA jakościowo130
6BORELIOZA IGG35
7BORELIOZA IGM35
8BORDETELLA PERTUSSIS IGA60
9BORDETELLA PERTUSSIS IGG60
10BORDETELLA PERTUSSIS IGM60
11CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG A60
12CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG G60
13CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG M60
14CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG G60
15CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG A60
16CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG M60
17CMV IGG40
18CMV IGM40
19EBV-IGG VCA50
20EBV-IGM VCA50
21HBs Ag15
22HELICOBACTER PYLORI – ANTYGEN W KALE30
23HIV30
24RUB IGG40
25RUB IGM40
26TOXO IGG40
27TOXO IGM40
28TOXOCAROZA60
29WB BORELIOZA IGG100
30WB BORELIOZA IGM100
31TEST POTWIERDZENIA HBS30
32MOCZ W KIERUNKU BK-POSIEW130
33PLWOCINA NA BK-POSIEW130
34PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ NA BK130
VII. ENDOKRYNOLOGIA I WSKAŹNIKI NOWOTWOROWE
VIII. TRANSFUZJOLOGIA I SEROLOGIA
IX. BADANIA IMMUNOLOGICZNE
X. MIKROBIOLOGIA
POBRANIE KRWI – 8,00 zł