Ogłoszenia

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę – znak K-9-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę – znak K-9-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę.

2024.04.11
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Załączniki edytowalne

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


11 kwietnia 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy reumatologów – znak K-8-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy reumatologów – znak K-8-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy reumatologów.

2024.04.11
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Załączniki edytowalne

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


11 kwietnia 2024

Lekarz o specjalizacji z dziedziny rehabilitacji medycznejLekarz o specjalizacji z dziedziny rehabilitacji medycznej

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

nawiąże współpracę

z lekarzem o specjalizacji w dziedzinie
rehabilitacji medycznej
do Poradni Rehabilitacyjnej

Proponujemy współpracę w formie umowy o pracę.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny tel. 58 55 57 521
lub mailowy na adres: sekretariat@pcrsopot.pl


9 kwietnia 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-7-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-7-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych.

2024.03.25
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Załączniki edytowalne

2024.03.28
– Modyfikacja SWKO

2024.04.04
– Przesunięcie terminu składania ofert

2024.04.08
– Wyjaśnienie i modyfikacja SWKO

2024.04.11
– Wyjaśnienie treści SWKO
– SWKO – zmiany (wersja edytowalna)

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


25 marca 2024

Pielęgniarka oddziałowa/koordynująca / Pielęgniarz oddziałowy/koordynującyPielęgniarka oddziałowa/koordynująca / Pielęgniarz oddziałowy/koordynujący

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku

Pielęgniarki Oddziałowej/Koordynującej / Pielęgniarza Oddziałowego/Koordynującego

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Liczba Łóżek: 10

Oferujemy:

  • zatrudnienie  w oparciu o umowę cywilnoprawną lub o pracę

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
  • doświadczenie w pracy w oddziałach zabiegowych,
  • znajomość obsługi komputera.

Mile widziana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
Dyrektorem ds. pielęgniarstwa tel: (58) 555-75-65; 601 404 370,
e-mail: a.bronk@pcrsopot.pl


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Księgowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


7 marca 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-4-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-4-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych.

2024.02.26
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wersja edytowalna)

2024.03.11
– Przesunięcie składania ofert

2024.03.14
– Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWKO
– Załącznik nr 2 – zmieniony
– Załącznik nr 2 – zmieniony (wersja edytowalna)
– Załącznik nr 6 – umowa

2024.03.22
– Informacja o unieważnieniu konkursu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


26 lutego 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-6-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-6-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa.

2024.02.12
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.02.21
– Modyfikacja treści SWKO oraz terminu składania ofert

2024.02.27
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


12 lutego 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-5-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-5-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa.

2024.02.07
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.02.12
– Informacja o odwołaniu konkursu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


7 lutego 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza geriatrę – znak K-3-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza geriatrę – znak K-3-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza geriatrę.

2024.01.11
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.01.24
– informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


11 stycznia 2024