Aktualności

Hipokrates Pomorza 2018Hipokrates Pomorza 2018

Miło nam poinformować, że nasza przychodnia reumatologiczna zdobyła I miejsce w Sopocie  w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego Hipokrates Pomorza 2018 w kategorii Przychodnia/Gabinet Roku.

Dziękujemy za nominację do konkursu oraz każdy oddany na nas głos. Czujemy się wyróżnieni Państwa zaufaniem oraz zachęceni do podejmowania dalszych starań o wysoką jakość świadczonych przez nas usług.


HIPOKRATES POMORZA 2018HIPOKRATES POMORZA 2018

Tylko do 27.03.2018 trwa głosowanie w plebiscycie

HIPOKRATES POMORZA 2018

Nasz Szpital został nominowany w dwóch kategoriach:
HIPOKRATES POMORZA 2018 Przychodnia / Gabinet Roku (Sopot) – Przychodnia Wielospecjalistyczna
HIPOKRATES POMORZA 2018 Pielęgniarka / Położna Roku (Sopot) – Pani Beata Dolna

Poniżej treść smsa, za pomocą którego mogą Państwo oddać swój głos (lub kilka głosów) na naszą Przychodnię oraz Panią Beatę Dolną

Przychodnia Wielospecjalistyczna:
SMS pod nr 72355 o treści HM.226

Pani Beata Dolna:

SMS pod nr 72355 o treści HP.307

Głosowanie odbywa się za pomocą SMS Premium, uczestnik w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Bałtyckiego”.

Jeden wysłany SMS = 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę; Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań.

Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)


20 marca 2018

Pomorskie eZdrowiePomorskie eZdrowie

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uczestnikiem Projektu „Pomorskie e-zdrowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , Priorytet 7, „Zdrowie”, działanie 7.2 „Systemy informatyczne i telemedyczne”.

Celem głównym projektu „Pomorskie e-Zdrowie” jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.

Rezultatem projektu „Pomorskie e-Zdrowie” będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” przewiduje rozbudowę oraz modernizację systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 14 pomorskich podmiotach leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Podmioty te zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu znajdują się na stronie internetowej: 

www.ezdrowie.pomorskie.eu


15 stycznia 2018

Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzykaProjekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka

Z przyjemnością informujemy naszych Pacjentów i Współpracowników, że w dniu 15 września 2017 roku podpisana została Umowa z Ministerstwem Zdrowia jako Instytucją Pośredniczącą na finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu p.t.:

„Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka.”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez 3 lata wspólnie w lekarzami POZ prowadzić będziemy działania w celu zwiększenia wykrywalności RZS.

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Nr umowy: POWR.05.01.00.00-00-0023/17-00
Beneficjent : Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr aJadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.


15 września 2017

LOKAL USŁUGOWY DO WYNAJĘCIA w prestiżowej lokalizacji w Sopocie przy MoloLOKAL USŁUGOWY DO WYNAJĘCIA w prestiżowej lokalizacji w Sopocie przy Molo

Pomorskie Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. posiada do wynajęcia lokal o dwóch kondygnacjach o łącznej powierzchni użytkowej 215 m2, z przeznaczeniem na: działalność medyczną, prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej lub najem pokoi dla kuracjuszy i pacjentów.

Położenie: Plac Zdrojowy 3, 81-759 Sopot. Doskonała lokalizacja nad samym morzem przy bocznym południowym wejściu na Sopockie Molo, wejście od strony ul Wojska Polskiego.

Szczegółowe informacje na temat warunków umowy dzierżawy oraz wgląd do pomieszczeń można uzyskać w siedzibie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. tel. (58) 555-75-28 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00 lub drogą elektroniczną: zamowienia@pcrsopot.pl

e-mail: zamowienia@pcrsopot.pl

tel. : (58) 555-75-2815 września 2017