Pomorskie Centrum Reumatologiczne O nas Aktualności Badania zaburzeń funkcji poznawczych już dostępne w naszym szpitalu

Badania zaburzeń funkcji poznawczych już dostępne w naszym szpitalu

Zaburzenia funkcji poznawczych (w tym pamięci, uwagi, językowe, wykonawcze) mogą być objawem zaburzeń neurodegeneracyjnych (np. choroba Alzheimera), zaburzeń psychicznych (np. depresja) czy innych chorób przewlekłych (np. choroby układu krążenia, cukrzyca).
Wynik badania neuropsychologicznego pozwala na diagnozę wczesnych oznak otępienia, różnicowaniu procesu neurodegeneracyjnego od osłabienia funkcji poznawczych spowodowanego przez inne czynniki, ocenę postępu choroby czy różnicowaniu różnych typów otępienia. Określanie ogólnego poziomu sprawności intelektualnej i szczegółowa diagnoza poszczególnych funkcji poznawczych w znacznym stopniu ułatwia proces leczenia wpływając na poprawę jakości życia.
W Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie można już korzystać z usług psychologicznych w zakresie przesiewowej i pełnej oceny funkcji poznawczych.
Oferujemy:
– konsultację psychologiczną (badanie przesiewowe)
– diagnozę neuropsychologiczną
– konsultacje dla opiekunów rodzinnych osób z zaburzeniami poznawczymi

Warto przeprowadzić badania, jeżeli pacjent ma poniższe objawy:

  • trudności z pamięcią takie jak: częste powtarzanie tych samych komunikatów, gubienie przedmiotów, zapominanie o umówionych spotkaniach, zapominanie niedawnych wydarzeń gubienie się w znanych miejscach
  • trudności z radzeniem sobie w sytuacjach problemowych, np.: problemy z gospodarowaniem pieniędzmi, problemy z planowaniem i wykonywaniem złożonych działań (np. przygotowaniem obiadu)
  • trudności wzrokowo-przestrzenne, takie jak: nierozpoznawanie twarzy, nierozpoznawanie wcześniej znanych przedmiotów, trudności z ubieraniem
  • trudności językowe, np.: brak płynności w mówieniu (gubienie wątku wypowiedzi, ciągłe poszukiwanie odpowiednich słów), przekręcanie lub zmienianie wcześniej znanych wyrazów, trudności z pisaniem i czytaniem (które wcześniej nie występowały), trudności z rozumieniem poleceń
    • trudności z wykonywaniem wcześniej znanych czynności, np. obsługa telewizora lub telefonu, komputera
    • zmiany osobowości i zachowania takie jak: apatia, wycofanie z kontaktów społecznych, nadmierne pobudzenie, utrata dotychczasowych zainteresowań, pojawienie się nieakceptowanych społecznie zachowań

Informacje i zgłoszenia pod nr telefonu: ☎️ 58 343 36 74 ☎️