Oddział reumatologiczny

Kontakt i lokalizacjaKontakt i lokalizacja

Dane kontaktowe:

ODDZIAŁ I REUMATOLOGICZNY

Układowych chorób tkanki łącznej dla dorosłych

ul. Grunwaldzka 1-3
81-759 Sopot
Pawilon I

Nr tel: (58) 555-75-43
FAX: (58) 555-75-41

ODDZIAŁ II REUMATOLOGICZNY

Spondyloartropatii zapalnych dla dorosłych

ul. Grunwaldzka 1-3
81-759 Sopot
Pawilon II – piętro 2

Nr tel: (58) 555-75-73
FAX: (58) 551-12-06

ODDZIAŁ III REUMATOLOGICZNY

Wczesnych zapaleń stawów i osteoporozy dla dorosłych

ul. Grunwaldzka 1-3
81-759 Sopot
Pawilon II – piętro 3

Nr tel: (58) 555-75-83
FAX: (58) 555-50-72

Kliknij, aby zobaczyć spis wszystkich numerów.

Pawilon I
Pawilon II

 

Dojazd komunikacją zbiorową:

LiniaPrzystanek
Autobusy ZKM Gdynia
144Chopina 03
185Chopina 03
187Grunwaldzka
187Grand Hotel
Autobusy ZTM Gdańsk
122Grunwaldzka
122Grand Hotel
Kolejka SKM
SOPOT


13 sierpnia 2021

Nasi specjaliściNasi specjaliści

Oddział I Oddział II Oddział III
Kierownik Oddziałulek. med. Aleksandra Multan
Lekarzelek. med. Elżbieta Konkol-Szymik
lek. med. Bartosz Fiałek
lek. med. Jarosław Marcinkiewicz
lek. med. Bożena Pobłocka
Dyrektor ds. Pielęgniarstwamgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznegomgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka OddziałowaBeata Dolna
Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
tech. farm. Grażyna Dzioba
mrg farm. Paulina Machut
mgr farm. Sylwia Kroczewska-Pietrzak
Psychologdr n. med. Dorota Janikowska-Hołoweńko
DietetykAnna Górnowicz-Nicpoń
Kierownik Oddziałulek. med. Grażyna Kot
Lekarzedr n. med. Robert Ciechanowicz
lek. med. Joanna Gryń
lek. med. Lilianna Winnicka
lek. med. Jarosław Złotowski
Dyrektor ds. Pielęgniarstwamgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznegomgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowamgr Anna Tuszyńska
Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
tech. farm. Grażyna Dzioba
mrg farm. Paulina Machut
mgr farm. Sylwia Kroczewska-Pietrzak
Psychologdr n. med. Dorota Janikowska-Hołoweńko
DietetykAnna Górnowicz-Nicpoń
Kierownik Oddziałudr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
Lekarzelek. med. Agnieszka Januszewska
lek. med. Maria Szarecka
lek. med. Danuta Siedzieniewska-Falkiewicz
lek. med. Barbara Wołyniak
Dyrektor ds. Pielęgniarstwamgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznegomgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowamgr Anna Urban
Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
tech. farm. Grażyna Dzioba
mrg farm. Paulina Machut
mgr farm. Sylwia Kroczewska-Pietrzak
Psychologdr n. med. Dorota Janikowska-Hołoweńko
DietetykAnna Górnowicz-Nicpoń

13 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DOROSŁYCH

KROK I
Pacjent otrzymuje od lekarza POZ lub lekarza specjalisty skierowanie na Oddział Reumatologiczny z rozpoznaniem jednostki chorobowej.
KROK II
Z powyższym skierowaniem i dodatkową dokumentacją medyczną* pacjent zgłasza się do Izby przyjęć PCR od godziny 11.00. W Izbie przyjęć lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmuje decyzję o jego wpisaniu na listę oczekujących oraz informuje o przewidywanym terminie przyjęcia do oddziału reumatologicznego.
KROK III
W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się ponownie do Izby przyjęć PCR z dodatkową dokumentacją medyczną*, gdzie przeprowadzone zostają formalności związane z przyjęciem na odział.
* dodatkowa dokumentacja medyczna:
 • zdjęcia RTG w tym RTG klatki piersiowej wykonane co najmniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • morfologia + OB,
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
 • wyniki ostatnich badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie będące powodem skierowania,
 • pacjent przyjmowany na oddział musi posiadać zdrowe uzębienie, w przypadku wątpliwości co do jego stanu zalecane jest uzyskanie opinii stomatologa.


ZASADY POBYTU NA ODDZIAŁACH
 1. Na Oddziałach szpitalnych dla dorosłych obowiązuje
  RAMOWY ROZKŁAD DNIA:
  6.00 – mierzenie temperatury, pobieranie materiału do badań, toaleta poranna, roznoszenie leków,
  7.30 – Śniadanie,
  9.00 – 12.00 – Obchód lekarski,
  12.30 – Obiad,
  16.00 – Mierzenie temperatury,
  17.00 – Podawanie leków,
  17.30 – Kolacja,
  18.00 – 20.00 – Obchód lekarski,
  22.00 – 6.00 – Cisza nocna.
 2. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających.
 3. Bez zlecenia lekarza pacjent nie może samodzielnie przyjmować żadnych leków ani zabiegów leczniczych.
 4. Podczas pobytu w Szpitalu pacjent nie powinien korzystać z jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych innych jednostek ochrony zdrowia, w szczególności finansowanych ze środków NFZ.
 5. W dniu przyjęcia do Szpitala pacjentowi przysługuje obiad, natomiast w dniu wypisu śniadanie.
 6. Za rzeczy pozostawione w sali chorych szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Pacjent nie może wychodzić poza teren szpitala. W uzasadnionych przypadkach losowych, może opuścić szpital w trakcie hospitalizacji, za zgodę i na określonych przez Kierownika Oddziału warunkach.
 8. Wychodząc z sali chorych klucz należy pozostawić w dyżurce pielęgniarskiej.
 9. Odwiedziny Pacjentów w oddziałach Szpitala mogą się odbywać zgodnie z zasadami organizacji odwiedzin pacjentów z 7 czerwca 2022.
 10. Na terenie Oddziału istnieje możliwość skorzystania nieodpłatnie z Internetu. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, tablet, smartfon) wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową (w paśmie 2,4 GHz). W urządzeniu należy włączyć kartę radiową „WiFi” i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć „PCR_Gosc”. Aktualne hasło dostępne jest w dyżurkach pielęgniarek. W celu uzyskania dostępu do Internetu należy uruchomić przeglądarkę oraz zaakceptować wyświetlony „Regulamin korzystania z punktów dostępu do Internetu dla pacjentów i pracowników PCR w Sopocie”.
 11. Pacjent Szpitala winien być zaopatrzony w znak identyfikacyjny.
 12. Informacja o prawach pacjenta dostępna jest na odrębnej tablicy umieszczonej w Oddziale.
 13. Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje:
  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu;
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.


Tutaj sprawdzisz czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w całej Polsce:


13 sierpnia 2021