Pomorskie Centrum Reumatologiczne COVID-19 Aktualności Zasady organizacji odwiedzin pacjentów

Zasady organizacji odwiedzin pacjentów

Sopot, 07 czerwca 2022 r.

Zasady organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie w okresie zagrożenia epidemicznego COVID‑19.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym wprowadza się następujące zasady organizacji odwiedzin pacjentów w oddziałach dla dorosłych:

  1. Dopuszcza się odwiedziny 1 osoby do pacjenta, w szczególnych sytuacjach 2 osoby po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału lub wyznaczonym  przez niego pracownikiem.
  2. Odwiedziny odbywają się  w  miejscach  wyznaczonych w poszczególnych oddziałach. Odwiedziny na sali chorego są możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych  (stan terminalny, osoba niepełnosprawna lub przewlekle leżąca itp.), po uzgodnieniu i pod kontrolą personelu Oddziału. O ile to możliwe, na czas wizyty pozostali pacjenci powinni opuścić salę.
  3. Mając na uwadze możliwości organizacyjne, zmniejszenie ryzyko gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienie regularnego czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny zaleca się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się w godzinach 15 do 18.
  4. Osoba odwiedzająca powinna mieć założoną maskę medyczną dokładnie zakrywającą usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala.
  5. Po wejściu do szpitala osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce. W oddziałach szpitala zapewnia się środki do higieny rąk.
  6. Odwiedzający myje lub dezynfekuje ręce przed i po wykonaniu czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie.
  7. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała i objawami infekcji dróg oddechowych (np. kaszel, katar, duszność)  nie mogą odwiedzać pacjentów PCR.
  8. Zarząd Pomorskiego Centrum Reumatologicznego ma prawo do ograniczenia odwiedzin w sytuacji zagrożenia epidemicznego, np. wystąpienia ogniska zachorowania na chorobę zakaźną.
  9. Wyznaczony personel oddziału ma obowiązek regularnie przeprowadzać dezynfekcję miejsc dotykowych i wietrzenie pomieszczeń wyznaczonych do odbywania odwiedzin.

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych PCR