Oddział dzienny psychogeriatryczny

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

NA DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY

Maksymalny czas pobytu na oddziale wynosi 60 dni roboczych (tj. 12 tygodni).

Pobyt dzienny oraz zajęcia są dla pacjentów bezpłatne – realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie oraz których stan funkcjonalny umożliwia korzystanie ze wszystkich proponowanych w oddziale form terapii.

Terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku.

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ:
  • Pacjent (lub członek rodziny, lub opiekun) wraz ze skierowaniem (druk skierowania w linku poniżej lub w Rejestracji) wypełnionym przez lekarza rodzinnego lub innego specjalisty do Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego zgłasza się do Rejestracji PCR Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie ul. 23 Marca 93 lub na oddział w celu umówienia termin kwalifikacji.
  • Po zakwalifikowaniu chory ponownie zgłasza się do rejestracji gdzie zostaje wpisany w kolejkę oczekujących na przyjęcie.
  • W dniu przyjęcia na oddział pacjent musi posiadać wypełnioną kartę wywiadu z pacjentem lub opiekunem (druk w linku poniżej lub w Rejestracji).

DRUKI FORMULARZY DO POBRANIA:

26 sierpnia 2021

Informacje o oddzialeInformacje o oddziale

DZIENNYM PSYCHOGERIATRYCZNYM

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ W ODDZIALE?
W ramach pobytu pacjent ma możliwość skorzystania z różnych form terapii. Zazwyczaj dobór odpowiedniego programu terapeutycznego następuje w trakcie pobytu, po poznaniu pacjenta.
Terapia to rodzaj aktywizacji pacjenta, polegającej na angażowaniu go w różne formy aktywności – podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają zarówno na sprawność psychiczną i fizyczną pacjenta, jak i na jego samopoczucie. Zajęcia wspierają również integrację społeczną. Rodzaj terapii dobierany jest dla pacjenta zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
Podsumowując, nasze zajęcia służą temu, aby osoba starsza jak najdłużej mogła prawidłowo funkcjonować w swoim środowisku. Wiemy, że monotonia i szarzyzna życia mogą być przyczyną niezadowolenia, frustracji i zamykania się w sobie, depresji, otępienia oraz zaostrzenia się wcześniejszych chorób przewlekłych. Aktywizując pacjenta, nawet pomimo postępu choroby, pozwalamy mu na życie w komforcie, z mniejszym lękiem oraz w poczuciu, że jest potrzebny.

RODZAJE PROWADZONYCH TERAPII:
• terapia funkcji poznawczych,
• stymulacja pamięci,
• psychorysunek,
• stymulacja ruchowa,
• gimnastyka oddechowa,
• kreatywne zajęcia plastyczne,
• relaksacja,
• muzykoterapia,
• biblioterapia,
• filmoterapia,
• ludoterapia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU NA ODDZIALE:
Kandydatami do terapii są pacjenci z:
• zespołami otępiennymi,
• chorobą Parkinsona,
• po udarach mózgu,
• z depresją,
• z zaburzeniami nastroju,
• z zaburzeniami poznawczymi w przebiegu przewlekłych chorób somatycznych.

NASZ ZESPÓŁ, czyli kto zajmuje się Seniorami:
• lekarz psychiatra,
• lekarz geriatra,
• specjalista psychologii klinicznej,
• psycholog,
• terapeuta zajęciowy,
• pielęgniarka,
• opiekunka medyczna.

Udział pacjentów w naszych zajęciach terapeutycznych ma na celu poprawę jakości ich życia, zwiększanie poczucia dobrostanu, poprawę stanu zdrowia oraz aktywizację w różnych sferach życia codziennego. Terapia polega między innymi na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego i jest bardzo ważną formą zapobiegania izolacji i wykluczenia osób starszych. Zachęcamy osoby zainteresowane do kontaktu z naszym odziałem.


26 sierpnia 2021