Oddział dzienny psychogeriatryczny

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

NA DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY

Maksymalny czas pobytu na oddziale wynosi 60 dni roboczych (tj. 12 tygodni).

Pobyt dzienny oraz zajęcia są dla pacjentów bezpłatne – realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie oraz których stan funkcjonalny umożliwia korzystanie ze wszystkich proponowanych w oddziale form terapii.

Terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku.

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ:
 • Pacjent (członek rodziny lub opiekun) posiadający skierowanie do Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego (ważny: nr skierowania, PESEL) wystawione przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę zgłasza się do Rejestracji PCR Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie ul. 23 Marca 93 lub telefonicznie pod nr 58 34 33 625 w celu umówienia terminu kwalifikacji.
 • Spotkanie kwalifikacyjne służy ocenie stanu funkcjonalnego pacjenta (czy poziom funkcjonowania pacjenta umożliwia mu korzystanie ze wszystkich proponowanych w oddziale form terapii) oraz zapoznanie pacjenta z formą pracy Oddziału.
 • Po uzyskaniu kwalifikacji wyznaczany jest termin przyjęcia do Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego.


Co zabrać na spotkanie kwalifikacyjne?

Na spotkanie kwalifikacyjne proszę przynieść (jeśli Pan/Pani/Podopieczny dysponuje):

 1. Wypisy szpitalne z ostatnich 2 lat
 2. Wyniki badania obrazowego mózgu (tj. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EEG, PET, SPECT)
 3. Dotychczas wykonywane wyniki badań-konsultacji psychologicznych, neuropsychologicznych, psychiatrycznych.
 4. Wyniki badań laboratoryjnych z ostatnich 6 miesięcy w zakresie: morfologia, OB, CRP, stężenie Na, K, kreatyniny, poziom B12, D3, TSH, kwasu moczowego, cholesterolu z jego frakcjami (całkowity, HDL, LDL), trójglicerydów. Ważny jest też wynik HbA1C lub pomiary stężenia cukru na czczo i po posiłku.
 5. Legitymacja emeryta/ rencisty
 6. Lista aktualnie przyjmowanych leków – kliknij tutaj, aby pobrać tabelkę


Jak przygotować się na pobyt w Oddziale?

W dniu przyjęcia na Oddział prosimy zabrać ze sobą (jeżeli Pan/Pani/Podopieczny miał wykonywane):

 • Wypisy szpitalne z ostatnich 2 lat
  • Wyniki badania obrazowego mózgu (tj. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EEG, PET, SPECT)
  • Wyniki badań psychologicznych, psychiatrycznych, jeśli były wykonywane.
  • Wyniki badań laboratoryjnych z ostatnich 3-6 miesięcy w zakresie: morfologia, OB, CRP, stężenie Na, K, kreatyniny, poziom B12, D3, TSH, kwasu moczowego, cholesterolu z jego frakcjami (całkowity, HDL, LDL), trójglicerydów. Ważny jest też wynik HbA1C lub pomiary stężenia cukru na czczo i po posiłku.
 • Na Oddział należy wchodzić w obuwiu zmiennym.
 • Pacjenci zostawiają odzież wierzchnią i zmieniają obuwie w szatni znajdującej się na parterze (buty na zmianę można zostawić w szatni).
 • Jeśli ktoś korzysta z okularów do czytania, to prosimy o przynoszenie ich ze sobą.
 • Jeśli ktoś korzysta z aparatu słuchowego, to prosimy o jego używanie w czasie zajęć.
 • Leki, które pacjenci przyjmują w ciągu dnia proszę zabrać ze sobą. Można zostawić je podpisane u pielęgniarki. Leki muszą znajdować się w oryginalnym pudełku.
 • Jeśli pacjent używa innych środków higienicznych (np. pampersy), to również można je zostawić na oddziale podpisane.
 • Około godziny 10:30 organizowana jest przerwa kawowa. Uczestnicy powinni przynieść ze sobą przygotowane drugie śniadanie. Na Oddziale nie dysponujemy lodówką ani zestawem sztućców, prosimy to wziąć pod uwagę przygotowując przekąski. Zachęcamy uczestników do przyniesienia ze sobą ulubionej kawy, herbaty lub kubka, żeby przyjemniej spędzać przerwy kawowe.
 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Zaczynamy o 8:30, zajęcia kończą się ok godz. 13:15.
 • Jeśli wiecie Państwo o planowanej nieobecności na zajęciach, to prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu (zwłaszcza wizyty lekarskie). W razie nieplanowanej nieobecności również prosimy o informację telefoniczną.

26 sierpnia 2021

Informacje o oddzialeInformacje o oddziale

DZIENNYM PSYCHOGERIATRYCZNYM

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ W ODDZIALE?
W ramach pobytu pacjent ma możliwość skorzystania z różnych form terapii. Zazwyczaj dobór odpowiedniego programu terapeutycznego następuje w trakcie pobytu, po poznaniu pacjenta.
Terapia to rodzaj aktywizacji pacjenta, polegającej na angażowaniu go w różne formy aktywności – podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają zarówno na sprawność psychiczną i fizyczną pacjenta, jak i na jego samopoczucie. Zajęcia wspierają również integrację społeczną. Rodzaj terapii dobierany jest dla pacjenta zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
Podsumowując, nasze zajęcia służą temu, aby osoba starsza jak najdłużej mogła prawidłowo funkcjonować w swoim środowisku. Wiemy, że monotonia i szarzyzna życia mogą być przyczyną niezadowolenia, frustracji i zamykania się w sobie, depresji, otępienia oraz zaostrzenia się wcześniejszych chorób przewlekłych. Aktywizując pacjenta, nawet pomimo postępu choroby, pozwalamy mu na życie w komforcie, z mniejszym lękiem oraz w poczuciu, że jest potrzebny.

RODZAJE PROWADZONYCH TERAPII:
• trening funkcji poznawczych,
• psychorysunek,
• stymulacja ruchowa,
• gimnastyka oddechowa,
• arteterapia,
• relaksacja,
• muzykoterapia,
• biblioterapia,
• filmoterapia,
• ludoterapia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU NA ODDZIALE:
Kandydatami do terapii są pacjenci z:
• zespołami otępiennymi,
• chorobą Parkinsona,
• po udarach mózgu,
• z depresją,
• z zaburzeniami nastroju,
• z zaburzeniami poznawczymi w przebiegu przewlekłych chorób somatycznych.

NASZ ZESPÓŁ, czyli kto zajmuje się Seniorami:
• lekarz psychiatra,
• lekarz geriatra,
• specjalista psychologii klinicznej,
• psycholog,
• terapeuta zajęciowy,
• pielęgniarka,
• opiekunka medyczna.

Udział pacjentów w naszych zajęciach terapeutycznych ma na celu poprawę jakości ich życia, zwiększanie poczucia dobrostanu, poprawę stanu zdrowia oraz aktywizację w różnych sferach życia codziennego. Terapia polega między innymi na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego i jest bardzo ważną formą zapobiegania izolacji i wykluczenia osób starszych. Zachęcamy osoby zainteresowane do kontaktu z naszym odziałem.


26 sierpnia 2021