Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-6-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-6-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych:

2022.02.24
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.03.09
Modyfikacja ogłoszenia
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWKO
Załącznik numer 2 (edytowalny)

2022.03.23
Przesunięcie rozstrzygnięcia na 31.03.2022

2022.03.29
Przesunięcie rozstrzygnięcia na 07.04.2022

2022.04.07
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711 ).