Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji i geriatrii – znak K-9-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji i geriatrii – znak K-9-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji i geriatrii.

2023.03.30
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.04.17
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)