Warunki przyjęcia

DO PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DZIECI

 

Poradnia rehabilitacyjna działająca w zabytkowym ponad 100-letnim budynku Zakładu Balneologicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • rehabilitacji dla dorosłych,
  • rehabilitacji dla dzieci.

W Poradni Rehabilitacyjnej są diagnozowani i leczeni pacjenci z chorobami narządu ruchu o podłożu reumatycznym, ortopedycznym, neurologicznym i pourazowym oraz stosowana jest profilaktyka chorób narządu ruchu.
Konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania na rehabilitację wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

Powyższe skierowanie można zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00:

  1. osobiście w punkcie Rejestracji mieszczącym się w holu głównym budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3,
  2. telefonicznie pod nr (58) 555-76-05,
  3. za pośrednictwem e-Rejestracji.

U W A G A !

  • ORYGINAŁ SKIEROWANIA należy dostarczyć  w ciągu 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku termin ten zostanie ANULOWANY.
  • W chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ AKTUALNE SKIEROWANIE na rehabilitacje – wystawione w ciągu 12 m-cy, w przeciwnym wypadku termin ten zostanie ANULOWANY.

W wyznaczonym przy rejestracji terminie pacjent zgłasza się na wizytę do wskazanego gabinetu, podczas której lekarz wyznacza serie zabiegów rehabilitacyjnych.

W celu zaplanowania terminów wykonania zabiegów, pacjent zgłasza się osobiście do punktu Planowania mieszczącego się w pokoju nr 13 czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:45.

Data modyfikacji: 2 lipca 2017