Warunki przyjęcia

DO PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DOROSŁYCH

 

W Poradni Rehabilitacyjnej są diagnozowani i leczeni pacjenci z chorobami narządu ruchu o podłożu reumatycznym, ortopedycznym, neurologicznym i pourazowym oraz stosowana jest profilaktyka chorób narządu ruchu.
Konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe skierowanie można zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00:

  1. osobiście w punkcie Rejestracji mieszczącym się w holu głównym budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3,
  2. telefonicznie pod nr (58) 555-76-05,
  3. za pośrednictwem e-Rejestracji.

U W A G A !

  • W przypadku rejestracji telefonicznej należy DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA W CIĄGU 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku termin ten zostanie anulowany.
  • W chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ AKTUALNE SKIEROWANIE do poradni  rehabilitacyjnej.

W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się do lekarza.

Pacjent ze zleceniem na zabiegi (ważne 30 dni od dnia wypisania)  zgłasza się osobiście do punktu Planowania mieszczącego się w pokoju nr 13 (Zakład Balneologiczny) czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:45

Data modyfikacji: 19 lipca 2017