Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-4-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-4-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych.

2024.02.26
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wersja edytowalna)

2024.03.11
– Przesunięcie składania ofert

2024.03.14
– Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWKO
– Załącznik nr 2 – zmieniony
– Załącznik nr 2 – zmieniony (wersja edytowalna)
– Załącznik nr 6 – umowa

2024.03.22
– Informacja o unieważnieniu konkursu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).