Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-10-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-10-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych.

2024.04.23
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Załączniki edytowalne

2024.04.30
– Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWKO oraz ogłoszenia (przesunięcie terminu składania ofert)

2024.05.17
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).