Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach prowadzonej działalności komercyjnej – znak K-12-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach prowadzonej działalności komercyjnej – znak K-12-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach prowadzonej działalności komercyjnej.

2024.05.08
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Załączniki edytowalne

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).