Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy radiologów – znak K-20-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy radiologów – znak K-20-23

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy radiologów.

2023.12.06
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.12.21
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).