Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii – znak K/14/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii – znak K/14/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii.

2021.12.13
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert


2021.12.23
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)