Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-5-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-5-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa.

2024.02.07
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.02.12
– Informacja o odwołaniu konkursu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).